Keizersgracht 474

< 476 Keizersgracht                                                                        Panorama                                                                 Keizersgracht 472 >

Keizersgracht 474,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 474

Keizersgracht 474

Keizersgracht 474 Veilinghuis de Zwaan


Gebouwd           1913 
Architect            -
Opdrachtgever    veilinglokaar De Zwaan 
Monument         -

 

 

Bouwjaar

± 1675 (1)

18de eeuw (2)

? (3)

Na 1880 (4)

1913 (5)

Architect

Opdrachtgever

± 1675 verm. Barth Bouwerije (1)

1913 veilinglokaal De Zwaan (5)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1675 koopmanshuis 7,53 m. breed. Middenvoorsprong waartegen de gebeeldhouwde vleugelstukken van de hals aansluiten. Segmentvormig fronton. Twee sierkannen. (1)

Stoep met onderingang en 18de eeuwse leuningen. Omlijste toegang (2)

? stoep verwijderd en andere veranderingen. (3)

Na 1880 gevel bepleisterd. (4)

1913 veilinglokaal De Zwaan

Bewoners / eigenaren o.a.

1721-1760 Jacobus Ploos van Amstel (1695-1760) en Sara Rothé (1699–1751)

1887 P. den Tex

Monument

Gebruik nu

Veilinghuis de Zwaan

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.