Keizersgracht 478

<- 480 Keizersgracht             Panorama            Keizersgracht 476 ->

Keizersgracht 478,Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 478

Keizersgracht 478

Keizersgracht 478


Gebouwd           ± 1680 / ± 1880
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

± 1680 (1)

± 1880 (2)

1900 (3)

1920 (4)

Architect

± 1680 door of in navolging van Adr. Dorsman (1)

Opdrachtgever

± 1680 Jacob Pietersz Voordagh (1)

1900 J.M. de Groot (3)

1920 W. Gieben (4)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1680 (drie koopmanshuizen gebouwd in horizontale lijnen.) 4,83 m. breed. Zandstenen gevel in horizontaal blokwerk. Rechte kroonlijst met kleine consoles. Eenvoudige gesloten balustrade waarop vier sierpoten. Stoep met onderingang. Omlijste toegang. (1)

± 1880 rechte kroonlijst waarboven punt oude kap. Platte stoep. (2)

1900 verbouwd. (3)

1920 onderpui veranderd (wegens brandschade?). (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

2620

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.