Keizersgracht 604

Keizersgracht 604 cp

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 604

Keizersgracht 604

Keizersgracht 604


Gebouwd           1670 
Architect            -
Opdrachtgever    mr Pieter Schaep
Monument         Rijksmonument

Bouwjaar

1670 (1)

Architect

Opdrachtgever

1670 mr Pieter Schaep, oud-schepen

Naam / gevelsteen

1670 opschrift in attiek: ‘In ’t derde vredejaar’ (vrede in 1668 in Aken gesloten).

Bijzonderheden

1670 dubbel woonhuis 14,92 m. breed. Rechte kroonlijst en attiek. Vlakke hoekpilasters. Zes zolderlichten tussen de consoles. Dubbele stoep met onderingang. Twee aparte kelderingangen. Toegang omlijst met platte pilasters en kroonlijst. Tuinhuis met gebogen gevel, waarin twee nissen en buste van een Romeins keizer. (1)

Bewoners / eigenaren o.a.

1788 mr Nicolaas Faus, burgemeester (1)

Rijksmonument

2669

Gebruik nu

Kantoren

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.