Oude Turfmarkt 127 - 129

                                                                                            Panorama                                                                 

Oude Turfmarkt 127-129

Oude Turfmarkt 127-129

Oude Turfmarkt 125 - 127, Pierson Museum


Gebouwd           1865
Architect            W.A. Froger
Opdrachtgever    Nederlandse Bank
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

 

????

1865-1869

Architect

1869 dr. W.A. Froger

Opdrachtgever

1869 de Nederlandse Bank

Naam / gevelsteen

 

Bijzonderheden

 

Bewoners / eigenaren o.a.

1869-1968 de Nederlandse Bank

1976 Allard Pierson Museum

Rijksmonument

Nr 5780

Gebruik nu

Allard Pierson Museum, http://www.allardpiersonmuseum.nl/

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.