Singel 250

< Singel                                                                        Panorama                                                                 Singel  >

Singel 250

Singel 250

Singel 250


Gebouwd             1912 - 1925
Architect               A.D.N. van Gendt (1925)
Opdrachtgever    Nederlandsch-Indische Handelsbank
Monument           Rijksmonument

Singel 250 LL 1876 Buurt

Stuk kaart van buurt LL, Eerst zijn de panden 242 tot 250 gesloopt, na 1925 zijn nog 252 tot 256 gesloopt voor het tweede deel.

Tussen 1910 en 1912 is het eerst kantoor gebouwd voor de Nederlandsch-Indische Handelsbank (NIHB) die voorheen gevestigd was op Keizersgracht 313 en Wolvenstraat 19. Dit kantoor komt in de plaats van de huizen Singel 242 tot 250 die worden afgebroken. Het pand wordt ontworpen en gebouwd onder leiding van  de architecten W.P.J. van Rossum en W.J. Vuyk. De officiële ingebruikname is op 12 oktober 1912. Het is gebouwd als een vierkant, met in het midden een lichtschacht. Op de begane grond is in het dak een glazen dak voor de lichttoetreding in de hal, waar ook de kassiers zitten. Er komen overigen meer, aan de bank gelieerde bedrijven in het pand te  zitten.

Uitbreiding 

Het gaat goed met de bank dat er wordt besloten tot uitbreiding van het kantoor. Door de uitbreiding komt de voordeur mooi in het midden te zitten. Hiervoor worden de huizen 252 tot 256 afgebroken. De uitbreiding gebeurt onder leiding van  architect A.D.N. van Gendt tussen 1925 en 1927. Het timpaan wordt daarbij weer verwijderd , zodat het nu niet meer is te zien dat er een stuk is aangebouwd.

 

Medio december 1942 wordt de eerste en een deel van de tweede verdieping gevorderd ten behoeve van de Afdeeling Contrôle op de Ziekenfondsen van het Departement van Sociale Zaken. In april 1943 vordert Sociale Zaken de rest van de 2e verdieping.  De dochterondernemingen worden ondergebracht in belendende percelen aan het Singel.

 

Door de gebeurtenissen in Indonesië raakt de bank een belangrijk deel van zijn markt kwijt. Daarom wordt in oktober 1960 besloten samen te gaan met de Rotterdamsche Bank. In 1962 verkoopt de bank het gebouw aan de Gemeente Amsterdam voor het onderbrengen van de snel uitbreidende Gemeentelijke Girodienst. Tot februari 1963 is het kantoor nog in gebruik bij Nederlandsch-Indische Handelsbank /Nationale Handelsbank.

 

 

Singel 250 Opening gebouw Gemeentegiro1

Burgemeester Van Hall opent het nieuw Gemeente Giro Kantoor, foto Anefo mei 1963, F.N. Broers.

Singel 250 Opening gebouw Gemeentegiro2

Burgemeester Van Hall opent het nieuw Gemeente Giro Kantoor, foto Anefo mei 1963, F.N. Broers.

 

De Gemeentelijke Girodienst neemt het gebouw officieel in gebruik op 14 mij 1963. De opening wordt verricht door burgemeester van Hall. Door de fusie tussen de Rijkspost giro en de Amsterdamse Girodienst per 1 januari 1979 is de kantoorruimte hiervoor niet meer nodig en verlaat de dienst per 15 april 1979 het gebouw. Daarna komen er diverse andere afdelingen van de gemeente er te zitten zoals Onderzoek en Statistiek en Projectbureau Binnen Gemeentelijke Decentralisatie. Maar als in 1984 de Stopra gereed komt, gaan veel diensten van hieruit daar naartoe.

PTT / TPG / Hoofdpostkantoor

De activiteiten van de post worden steeds meer is sorteercentra uitgevoerd, waardoor de postkantoren in de binnenstad te groot worden. De post verlaat dan ook het hoofdpostkantoor, Nieuwezijds Voorburgwal 182. Dat is aan de achterzijde van het paleis op de Dam, het huidige Magna Plaza. Er is er een nieuw hoofdpostkantoor nodig, dat wordt dit gebouw op de bel-etage. Op 2 juli 1990 opent de post de loketten in de oude kassiershal. Maar ook dat wordt te groot, ook omdat de Postbank op graat in de nieuwe ING bank en ook geen gebruik meer maakt van het postkantoor. In 2010 wordt het postkantoor verplaatst naar het souterrain, waar het nog steeds gevestigd is.

 

Ook zijn er altijd wel diensten van de gemeente in gevestigd geweest. Zo heeft er lang de gemeentelijk ombudsman in gezeten. Tot begin augustus 2016.

Singel 250 dr

Voordeur, als het gebouw gesloten is.

Singel 250 ingang

De ingang, als de deuren open staan. De trap naar de hal.

Singel 250 uitgang

De doorgangen in de hal naar de voordeur.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.