Singel 250

< Singel                                                                        Panorama                                                                 Singel  >

Singel 242 oude foto

Singel 242, genomen tussen 1892 en 1894, foto A.T. Rooswinkel, Gebroeders van Rijkom, Stadsarchief Amsterdam

Singel 242 Oud


Gebouwd             -
Architect             -
Opdrachtgever    -
Afgebroken          1910

1853 : LL 72  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5113  (verpondingsnummer)

1796 : 30 375    (kleinnummer)

1732 : 30 5058  (verpondingsnummer)

Kadast: F 336  (kadaster oud)

opm : hoek Raadhuisstraat (Warmoesgracht) straat   

Singel 242 1876 Toneelschool Het nieuws van den dag 02-05-1876

Verhuizing van de toneelschool, het nieuws van den dag 02-05-1876.

De toneelschool 1876-1878

Na jaren van vergaderen door het Nederlands Toneelverbond is het dan toch gelukt om voldoende geld bijeen te krijgen voor het oprichten van een toneelschool in Amsterdam. Deze school wordt gefinacierd met giften uit heel Nederland en ondersteund door de "Maatschappij tot Nut van 't Algemeen". Eerst wordt er in 1874 een school gevestigd in een huis aan de Prinsengracht, bij de Reestraat LL 297. Tot de directeur van de school is benoemd J.H. Rennefeld. In mei 1876 wordt de school verplaatst naar dit huis, Singel 242. Ook hier blijft het maar kort gevestigd. Er wordt op Marnixstraat 150 een nieuw school gebouwd, een school met directeurswoning ontworpen door A.L. van Gendt . 

Op 3 december, maar 45 jaar oud, overlijd de directeur Rennefeld en erna wordt de directie overgenomen door de onderdirecteur, F.C. Delfos en de weduwe H. Rennefeld-Lowenstam.

 

 

 

De Kosteloze Amsterdamse Kliniek 1892-1909

De in 1892 opgezette kliniek is in de eerste plaats gericht poliklinische hulp in geval van neus-, oor- en keelziekten, kinderziekten, huidziekten en oogziekten. Deze hulp wordt gratis verleend door artsen die ook een gewone praktijk hebben. Dit doen ze voor een aantal uren erbij. Het totaal is afhankelijk van giften. En dat wordt steeds minder. Na 1909 zie ik niets meer van de kliniek, maar rond die tijd wordt dit pand afgebroken.

 

De kliniek lijkt ook niet meer voortgezet te zijn op een andere plek.

 

 

Singel 242 1892 Polikliniek Algemeen Dagblad 04-05-1892

Advertentie voor de nieuwe Polikliniek, Algemeen Dagblad 04-05-1892

Singel 242 1903 Dijckmeester Het nieuws van den dag 09-06-1903

Arts werkt zowel in de eigen praktijk als in de de kliniek. Het nieuws van den dag 09-06-1903.

Singel 242 oude foto

Singel 242, genomen tussen 1892 en 1894, foto A.T. Rooswinkel, Gebroeders van Rijkom, Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.