Singel 250

< Singel                                                                        Panorama                                                                 Singel  >

Singel 244 oude foto

Singel 244, genomen tussen 1892 en 1894, foto A.T. Rooswinkel, Gebroeders van Rijkom, Stadsarchief Amsterdam

Singel 244 Oud


Gebouwd             -
Architect             -
Opdrachtgever    -
Afgebroken          1910

1853 : LL 73  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5112  (verpondingsnummer)

1796 : 30 376    (kleinnummer)

1732 : 30 5057  (verpondingsnummer)

Kadast: F 337  (kadaster oud)

Het huis heeft meer huurders, waaronder artsen 1876-1895 en de drankhandel Colder & Co 1879-1902.

 

Dr. Martinus Christs van Sloterdijck Simon[*16-03-1823 †4-4-1891]

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 7 jaargang wordt zijn overlijden gemeld en staat erbij dat hij op 68 jarige leeftijd is overleden. Hij is geboren in Leeuwarden en is later, misschien vanwege zijn studie, naar Amsterdam verhuisd. Hij heeft van juni 1862 tot mei 1876 op de Leliegracht 31 gewoond, in een klein, ingesloten huisje, bijna op de hoek Keizersgracht.  Hij is blijkbaar actief met het helpen van minvermogenden, zoals dat lange tijd genoemd werd. Hij had toen al crowdfundingsactie´s zoals uit de onderstaande advertenties blijkt.

 

 

Singel 244 1862 Verhuizing eerder Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad 02-06-1862

De verhuizing van de arts naar de Leliegracht 31, een heel klein huis, maar later verhuisd hij weer naar de Singel 244. Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad 2 juni 1862.

Singel 244 1876 Verhuizing  Algemeen Handelsblad 03-05-1876

De verhuizing van de Leliegracht naar hier, Algemeen Handelsblad 03 mei 1876.

Singel 244 1878 Geldnood Algemeen Handelsblad 06-12-1878

Een crowdfundingsactie van de arts voor extra geld, uit het Algemeen Handelsblad 06-12-1878.

Singel 244 1883 Oproep Het nieuws van den dag 18-07-1883

Weer een oproep voor een crowdfundingsactie, maar nu met meer ondersteuning. Uit Het nieuws van den dag 18 juli 1883.

Singel 244 1891 Overleden Het nieuws van den dag 25-04-1891

De eerste oproep aan iedereen die nog geld moet betalen of nog te vorderen heeft op de boedel van Sloterdijck Simon, zich een paar deuren verder te melden. Uit Het nieuws van den dag 25 april 1891

Singel 244 1891 Erfenis Nederlandsche staatscourant 17-08-1891

De arts is op 4 april 1891 overleden, en uit de tekst leid ik af dat er zodanige schulden zijn, dat deze de waarde van de boedel overstijgen, maar een van de schuldeisers kan de boedel aannemen en de anderen uitbetalen. De genoemde notaris Scheltema Beduin zit ook op Singel 256. Uit de Nederlandsche Staatscourant van 17 augustus 1891.

Drankhandel Colder & Co 1879-1902

Zij adverteren regelmatig, maar niet altijd met de naam er duidelijk bij. Dat speelde toen nog niet zo. Na het overlijden van Gijsbertus Colder[*1815], die blijkbaar al een tijd geen beroep meer heeft, komt er een oproep in de Staatcourant. De oproepen, zoals deze, zijn in die tijd heel gebruikelijk, als de erfenis wordt afgehandeld door een notaris. Na de gehele inventarisatie kunnen de erfgenamen alsnog besluiten de erfenis te aanvaarden.

 

 

Singel 244 1879 Bierhandel  Algemeen Handelsblad 25-05-1879

Er zit in het pand in 1879 ook een bierhandel, uit het Algemeen Handelsblad 25 mei 1879.

Singel 244 1879 Wijnhandel Het nieuws van den dag 10-12-1879

Reclame voor de wijnhandel van de Het nieuws van den dag 10-12-1879

Singel 244 1879 Colder erfenis Nederlandsche staatscourant 27-05-1879

Singel 244 1879 Colder erfenis Nederlandsche staatscourant 27-05-1879

Singel 244 1880 Bierhandel Het nieuws van den dag 07-06-1880

Reclame voor de Bierhandel Colder & Co. Het nieuws van den dag 07 juni 1880.

Singel 244 oude foto

Singel 244, genomen tussen 1892 en 1894, foto A.T. Rooswinkel, Gebroeders van Rijkom, Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.