Herenstraat 2

< Herengracht 82                                                                 Panorama                                                                Herengracht 78 >

Herenstraat 2, hoek Herengracht

Herenstraat 2, hoek Herengracht

Herenstraat 2 tekening Caspar Philips

Herenstraat 2 tekening Caspar Philips

Herenstraat 2

Gebouwd           1923
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monumnte         -

 

 

Bouwjaar

Na 1614 (1)

1734 (2)

1923 (3)

Architect

Verm. Hendrik Gerritsz, metselaar (1)

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

D’Myboom-1734

Bijzonderheden

Winkelhuis. Hals met vleugelstukken, getoogd fronton waarin Meiboom (zinspeling op naam Meijerink). Tot tot 1900 bakkerszaak. (1)

1923 herbouwd tot modern winkelhuis. (2)

(1933 Oude hals van het oude huis herplaatst op Keizerstraat 17) 

Bewoners / eigenaren o.a.

voor 1651 Trijntje Willems (1)

1651 Joris Sijen (1)

1716 Jan Meijerink, bakker (1) (2)

± 1740 D. Jongerink, bakker (1)

1768 Jan Horsman, bakker (1)

1790 Johs Happé, bakker (1)

1802 Caspar Hk Nolte, bakker (1)

1890 Fam. J.D. Prior, bakkerij (1)

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.