Herengracht 34

< Herengracht 36                                                                 Panorama                                                                Herengracht 32 >

 

Herengracht 34

Herengracht 34

Herengracht 34 tekening Caspar Philips

Herengracht 34 tekening Caspar Philips

Herengracht 34, de Burchtschool


Gebouwd            1963-1967
Architect             ir. H. ´t Hoen (P.W. Amsterdam)
Opdrachtgever   Amsterdam
Monument         -

 

 

Bouwjaar

± 1615

1882 verbouwd tot O.L.School 4de klas voor meisjes

1964-1967 nieuwbouw 

Architect

1964-1967 ir. H. ´t Hoen (P.W. Amsterdam)

Opdrachtgever

± 1615 Jacob Pieterz Nachtglas

 1964-1967 Gemeente Amsterdam 

Naam / Gevelsteen

± 1615 Mijn Glas Loopt Ras

1907 Burchtschool.

Bijzonderheden

± 1615 Koopmanshuis 7,50 m. breed. Trapgevel met grote trappen, vleugelstukken en sierballen, ontlastingsbogen, sluitstukken en een hoge stoep. Aan de zuidzijde een onderdoorgang naar de achtergelegen mouterij van Jacob Pieterz Nachtglas

Tot op heden als school in gebruik.

Bewoners / eigenaren o.a.

1629 Melchior van Hoorn

1871 Pakhuis

1874 ingericht tot O.B. School 2de klas: Antonidesschool

1882 verbouwd tot O.L. School 4de klas voor meisjes

1905 In april Antonidesschool opgeheven

1907 Burchtschool, overgebracht van Herengracht 119.

Daarna eenvoudige school voor gewoon lager onderwijs, genaamd Burchtschool 

Rijksmonument

 

 

Gebruik nu

openbare basisschool De Burght, www.obsburght.nl

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.