Herengracht 36

< Herengracht 38                                                                  Panorama                                                                 Herengracht 34 >

 

Herengracht 36

Herengracht 36

Herengracht 36 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 36


Gebouwd            1864
Architect             - 
Opdrachtgever   Otto Arij van Dobbenburgh
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1615

1864

1907 balcon gemaakt

Architect

± 1615 Claes Jansz, timmerman

Opdrachtgever

± 1615 Antony Fredricx.

1864 Otto Arij van Dobbenburgh

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1615 koopmanshuis 5,30 m. breed (als 38). Trapgevel met grote trappen van bak- en bergsteen, onder invloed van Hk de Keijser. Bergstenen banden en vleugelstukken. Stoep. Verm. samen met Herengracht 38 gebouwd.

1864 gevel vernieuwd: rechte kroonlijst en dakvenster. Stoep behouden.

1907 balcon gemaakt

Bewoners / eigenaren o.a.

Rijksmonument

Nr 1706

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam. / Vier eeuwen Herengracht

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.