Herengracht 52

< Herengracht 54                                                                 Panorama                                                                Herengracht 50 >

 

Herengracht 52

Herengracht 52

Herengracht 52 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 52


Gebouwd            ± 1615
Architect             verm. Jan de Munter
Opdrachtgever     -
Monument          Rijksmonument


Bouwjaar

± 1615 (1)

± 1900 (2)

Architect

± 1615 Jan Munter, eigenaar bouwerf. Verm. ook de bouwer (1)

Opdrachtgever

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1615 52 - 54 vier woonhuizen. 52: 14,40 m. breed. Dubbele stoep en trapgevel met grote trappen onder invloed Hk de Keyser (1) .

± 1900 rechte kroonllijst met blokvulling, brede stoep en deurolijsting, Ionische pilasters, zolderlichten in het fries, dakvenster met hijsbalken. (2)

1921 Ingericht tot confectiefabriek, kantoren en woning voor de Fa de Groot & Co (2)

9 april 1942 brandschade (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1677 wed. van Lucas Scholten en wed. van mr Jacobus Trip

1712 mr Jan Trip

1742 Volkert van Jeveren, bij wie Prins Willem IV met gemalin en dochter Carolina op 11 en 12 mei 1747 vertoefd hebben.

1900 prof. dr P.K. Pel

Rijksmonument

Nr 1712

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.