Herengracht 120 De Coningh van Denemarken

< Herengracht 122                                                                  Panorama                                                                 Herengracht 118 >

 

Herengracht 120

Herengracht 120

Herengracht 120 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 120, De Coningh van Denemarken

 

Gebouwd            1615
Architect               -
Opdrachtgever    Michiel Jansz de Lange en Adriaen Jacobsz van Noort
Monument           Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1615 (1)

eind 18de eeuw (2)

begin 19de eeuw (3)

Architect

Opdrachtgever

± 1615 Michiel Jansz de Lange en Adriaen Jacobsz van Noort(1)

eind 18de eeuw: Abr. van Ketwich (2)

Naam / gevelsteen

1639 De Coningh van Denemarken

Bijzonderheden

± 1615 koopmanshuis  9,25 m. breed. Pilastergevel met grote trappen onder invloed Hendr. De Keyser. Alleen de top van bak- en bergsteen, bergstenen vleugelstukken. Dorische dampilasters. Ontlastingsbogen. Windas met hijskast. (1)

Deuromlijsting Lodewijk XVI (1774-1792). Benedenverdieping eind 18de eeuw gewijzigd (2)

stoephek begin 19de eeuw (met meanderlijn) (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1639 Adr. Jacobsz van Noort (1)

Rijksmonument

Nr 1743

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.