Herengracht 154

<- 156 Herengracht               Panorama             Herengracht 152 ->

Herengracht 154

Herengracht 154

Herengracht 154 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

± 1618 (1)

± 1725 (2)

Architect / Bouwer

± 1618 Jan Rogiers (1)

1909 Ch. Estourgie (3)

Opdrachtgever

± 1725 verm. Fam. Vosterman (2)

1909 H. Alderse Baes (3)

Naam / gevelsteen

1741 Het Starretje boven de deur (2)

Bijzonderheden

± 1725 woonhuis. Halsgevel met vleugelsrukken. Stoep en toegang met omlijsting (2)

1901 vernieuwd tot woonhuis met erker. (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1865 W.A.J. Elsevier Dom, notaris (2)

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.