Herengracht 156

<- 158 Herengracht               Panorama             Herengracht 154 ->

Herengracht 156

Herengracht 156

Herengracht 156 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

1618 (1)

± 1720 (2)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1618 Ant. Coninc (1)

± 1720 Dirck Roest (2)

Naam / gevelsteen

De Ploegh

Bijzonderheden

1618 (1)

± 1720 vernieuwd. Koopmanshuis 6,40 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken, gebogen driepasvormig fronton (later veranderd in een driehoekig). Deuromlijsting, stoep met onderingang en begin 19de eeuwse leuning. Kozijnen nog met onderluiken (later veranderd in ramen met roeverdeling) (2)

 

Bewoners / eigenaren o.a.

1658 Michiel Pancras, oud schepen (1)

daarna van diens zoon Gerbrand Michielsz Pancras, schepen, raad en burgemeester (1709 – 1721) (2)

Rijksmonument

Nr 1755

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.