Herengracht 164

<- 166 Herengracht               Panorama             Herengracht 162 ->

De Allegoriën van Gerard de Lairesse.

Een allegorie is een symbolische voorstelling waarbij een idee of abstract begrip (bijvoorbeeld deugden en ondeugden) wordt verbeeld door een of meer personificaties, personen en concrete zaken.

De onderstaande vijf allegoriën, geschilderd door Gerard de Lairesse in grisaille tussen 1675 en 1683 voor het huis 'Messina' van Philips de Flines. Deze hebben oorspronkelijk gehangen in Herengracht 164. In 1911 zijn ze geschonken door J.C.Hottinguer aan het Rijksmuseum.

Allegorie op de Rijkdom

In het midden de vrouwelijke personificatie van Rijkdom, in de rechterhand een appel. Links twee putti bij een ketel met geldstukken. Rechts een staande vrouw met een beeldje. (SK-A-4174)

 

Allegorie op de Milddadigheid

De vrouwelijke personificatie deelt geld uit aan behoeftigen, rechts een bedelaar. Op de achtergrond een olifant en een adelaar. (SK-A-4175)

 

Allegorie op de Kunsten

Allegorie op de Kunsten. De personificatie van Schilderkunst staand voor een schilderij op een voetstuk, rechts zit Muziek. Linksonder spelen twee putti met een masker. (SK-A-4176)

 

Herengracht 132, Allegorie op de Rijkdom, oorspronkelijke schilderingen Gerard de Lairesse. Nu van het Rijksmuseum

Allegorie op de Rijkdom van Gerard de Lairesse © Rijksmuseum

Herengracht 132, Allegorie op de Milddadigheid, schilderingen Gerard de Lairesse. Nu van het Rijksmuseum

Allegorie op de Milddadigheid van Gerard de Lairesse © Rijksmuseum

Herengracht 132, Allegorie op de Kunsten, schilderingen Gerard de Lairesse. Nu van het Rijksmuseum

Allegorie op de Kunsten van Gerard de Lairesse © Rijksmuseum

 

 

Allegorie op de Wetenschappen

Een groep van vrouwelijke personificaties. In het midden een staande vrouw met een helm, rechts een zittende vrouw. Linksonder kronkelt een slang om een schild. (SK-A-4177)

 

Allegorie op de Roem

In het midden zit de vrouwelijke personificatie op een troon met een bol op schoot. Boven blaast de Faam op haar bazuin. (SK-A-4178)

Herengracht 132, Allegorie op de Wetenschappen schilderingen Gerard de Lairesse. Nu van het Rijksmuseum

Allegorie op de Wetenschappen van Gerard de Lairesse © Rijksmuseum

Herengracht 132, Allegorie op de Roem, schilderingen Gerard de Laires

Allegorie op de Roem van Gerard de Lairesse © Rijksmuseum

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.