Herengracht 174

< Herengracht 176                                                                 Panorama                                                             Herengracht 170 - 172 >

 

Herengracht 174

Herengracht 174

Herengracht 174, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 174


Gebouwd           1794 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Leonard Hamaker
Monument         Rijksmonument

 

 

 

Bouwjaar

1618 (1)

1794 (2)

Begin 19de eeuw (3)

1923 (4)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1618 Jan Cornsz Geelvinck (1)

1794 Jan Leonard Hamaker (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1618 koopmanshuis 8,20 m. breed. Trapgevel met grote trappen en vleugelstukken. Opgaande dammen, horizontaal onderbroken door banden. Ontlastingsbogen. Stoep. (In navolging van Hk de Keyser) (1)

Verm. sinds 1794: vlakke bergstenen gevel. Hoog drie verdiepingen, rechte kroon- en bliklijst. Drie frislichten. Zadeldak. Stoep. Balusters met klauwvoeten (2)

Begin 19de eeuw: Snijraam en voordeur met zes panelen (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1641 Abr. Alewijn (1)

1679 Pieter de Wolf (1)

1712 Dirck van Lennep de Jonge (1)

1923 Gemeente Amsterdam. Ingericht voor de Armenraad (4)

1972-1984 AGO Levensverzekering-maatschappij

Rijksmonument

Nr 1763

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.