Herengracht 260 - 266

< 268 Herengracht          Panorama         Herengracht 258 >

Herengracht 260-266

Herengracht 260-266

Herengracht 260 - 266


Gebouwd            1917
Architect               Gebr. van Gendt
Opdrachtgever    Nederlandsche Lloyd, Verzekeringsmaatschappij
Monument           Rijksmonument
 

Bouwjaar

1917

Architect / Bouwer

1917 Gebr. van Gendt

2008 NEXT Architects

Opdrachtgever

1917 Nederlandsche Lloyd, Verzekeringsmaatschappij

2008 Wieden+Kennedy

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1917 de huizen 260 – 266 zijn hiervoor gesloopt.

Bewoners / eigenaren o.a.

1917 Nederlandsche Lloyd, Verzekeringsmaatschappij

1969-1997 Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum

????- Wieden+Kennedy

Rijksmonument

Nr.: 518349 (sinds 2001)

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 

Herengracht 260 dt anno

Bovenzijde met anno, andere zijde het jaartal

Herengracht  260,  Jaartal in lijst (1918)

Jaartal in lijst (1918)

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.