Herengracht 320 - 324

<- 326 Herengracht            Panorama           Herengracht 318 ->

Herengracht 320 1919 Afbraak SAA

Herengracht 320, met nog de doorrijpoort, oorspronkelijk naar Keizersgracht 319.

Herengracht 320 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 320 oud


Gebouwd           ± 1730 ,
Architect            -
Opdrachtgever    Aernout Schuyt
Afgebroken        1919

1853 : KK 248  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 34 6167  (verpondingsnummer)

1796 : 34 479    (kleinnummer)

1732 : 34 6129  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4554  (kadaster oud)

Bouwjaar

Voor 1630 (1)

± 1730 (2)

1919 afbraak(3)

Architect / Bouwer

1919 Jac. Duncker (3)

Opdrachtgever

± 1730 Aernout Schuyt, koopman en reder (2)

1919 L.F.M. Smit van papierhandel Lutkie & Smit (3)

Naam / gevelsteen

Voor 1630 Daar de ‘Florijn’ uithing (1)

1630 Daar ‘Flora’ in de gevel stond (1)

Bijzonderheden

± 1730 Dit huis sloot aan op Schuyt’s woning op Keizersgracht 319. 

Stalgebouw met bovenwoning 4,27 m. breed. Gevel met eenvoudige bekroning, waarin het wapen van Schuyt. Deuromlijsting. (2)

1919 gesloopt samen met 322 en 324 voor een koopmanshuis voor L.F.M. Smit (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1630 Adriaen Temminck (1)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.