Herengracht 320 - 324

<- 326 Herengracht            Panorama           Herengracht 318 ->

Herengracht 320 1919 Afbraak SAA

Herengracht 320, met nog de doorrijpoort, oorspronkelijk naar Keizersgracht 319.

Herengracht 320 , Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 320 oud


Gebouwd           ± 1730 ,
Architect            -
Opdrachtgever    Aernout Schuyt
Afgebroken        1919

1853 : KK 248  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 34 6167  (verpondingsnummer)

1796 : 34 479    (kleinnummer)

1732 : 34 6129  (verpondingsnummer)

Kadast: E 4554  (kadaster oud)

Dit stalgebouw met bovenwoning is omstreeks 1730 gebouwd voor Aernout Schuyt, koopman en reder.

Het sluit aan op zijn woning aan Keizersgracht 319.

Het heeft een 4,27 m. brede gevel met eenvoudige bekroning, waarin het wapen van Schuyt en een deuromlijsting.

 

In 1919 is het met 322 en 324 gesloopt voor het stichten van een koopmanshuis voor L.F.M. Smit, ontworpen door architect Jac. Duncker.

 

Het eerste huis is in 1630 eigendom geworden van Adriaen Temminckdaar de Florein uithangt en Flora in de gevel staat.

Herengracht 324 1919 Afbraak SAA

Herengracht 324 voor de afbraak in 1919

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.