Herengracht 320 - 324

<- 326 Herengracht            Panorama           Herengracht 318 ->

Herengracht 322 1919 Afbraak SAA

Herengracht 322 in 1919 voor afbraak

Herengracht 322 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 322 oud


Gebouwd           1715 
Architect            -
Opdrachtgever    wed. S. Venemans,
Afgebroken        1919

1853 : KK 249  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 34 6168  (verpondingsnummer)

1796 : 34 480    (kleinnummer)

1732 : 34 6130  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3952  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1614 (1)

± 1715 (2)

1919 (3)

Architect / Bouwer

 

Opdrachtgever

± 1614 Sybout de Wier, eigenaar bouwerf (1)

1715 wed. S. Venemans, geb. Wijbrands. (2)

1919 L.F.M. Smit (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1715 woonhuis 4,24 m. breed. Halsgevel met vleugelstukken en getoogd fronton. Stoep. (2)

1919 samen met 320 en 324 gesloopt (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

voor 1645 Fam. Temminck (1)

1671 Prof. Joan Commelin (1)

1690 dr Casparus Commelin, courantier (broer), historieschrijver Amsterdam en uitgever Amsterdamsche Courant (1)

1734 dr Casparus Commelin (2)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.