Herengracht 320 - 324

<- 326 Herengracht            Panorama           Herengracht 318 ->

Herengracht 322 1919 Afbraak SAA

Herengracht 322 in 1919 voor afbraak

Herengracht 322 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 322 oud


Gebouwd           1715 
Architect            -
Opdrachtgever    wed. S. Venemans,
Afgebroken        1919

1853 : KK 249  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 34 6168  (verpondingsnummer)

1796 : 34 480    (kleinnummer)

1732 : 34 6130  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3952  (kadaster oud)

Herengracht 320 1919 Afbraak SAA

Herengracht 320, met nog de doorrijpoort, oorspronkelijk naar Keizersgracht 319.

Het oorspronkelijke huis is gebouwd op een erf, in 1614 gekocht door Sybout de Wier.

Het is vóór 1645 eigendom van voornoemde familie Temminck.

Na 1671 is het bewoond door prof. Joan Commelin, in 1690 door zijn broer Casparus 'courantier'.

 

Dit woonhuis is omstreeks 1715 in de afgebeelde toestand gebracht voor weduwe S. Venemans, geb. Wijbrands.

Het heeft een 4,24 m. brede halsgevel met vleugelstukken, een getoogd fronton en een stoep.

 

In 1734 is het eigendom van dr. Casparus Commelin.

 

In 1919 is het met 320 en 324 gesloopt voor de bouw van een koopmanshuis voor L.F.M. Smit, ontworpen door architect Jac. Duncker.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.