Herengracht 320 - 324

<- 326 Herengracht            Panorama           Herengracht 318 ->

Herengracht 324 1919 Afbraak SAA

Herengracht 324 voor de afbraak in 1919

Herengracht 324 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 324 oud


Gebouwd           ± 1620
Architect            -
Opdrachtgever    Thomas Jacobsz Haringh 
Afgebroken        1919

1853 : KK 250  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 34 6169  (verpondingsnummer)

1796 : 34 481    (kleinnummer)

1732 : 34 6131  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3953  (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1620 (1)

1778 (2)

1919 afgebroken(3)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

± 1620 verm. Thomas Jacobsz Haringh (1)

1778 Jan van Meekeren(2)

1919 L.F.M. Smit (3)

Naam / gevelsteen

In het fries: MDCCLXXVIII (2)

Bijzonderheden

± 1620 woonhuis 7,10 m. breed. Trapgevel met brede trappen en vleugelstukken, getoogd fronton, ontlastingsbogen, onderluiken en omlijste toegang. Stoep. (1)

1778 eenvoudige gevel met rechte kroonlijst en zadeldak. (2)

1919 samen met 320 en 322 gesloopt (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1645 Jacob Rijckaertsz, koopman (1)

1693 mr Pieter Blaeu (1)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.