Herengracht 320 - 324

<- 326 Herengracht            Panorama           Herengracht 318 ->

Herengracht 324 1919 Afbraak SAA

Herengracht 324 voor de afbraak in 1919

Herengracht 324 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 324 oud


Gebouwd           ± 1620
Architect            -
Opdrachtgever    Thomas Jacobsz Haringh 
Afgebroken        1919

1853 : KK 250  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 34 6169  (verpondingsnummer)

1796 : 34 481    (kleinnummer)

1732 : 34 6131  (verpondingsnummer)

Kadast: E 3953  (kadaster oud)

Een origineel woonhuis dat omstreeks 1620 gebouwd is, vermoedelijk voor Thomans Jacobsz Haringh.

De 7,10 m. brede trapgevel met brede trappen en vleugelstukken, een getoogd fronton, ontlastingsbogen, onderluiken, een omlijste toegang en een stoep.

In 1645 is het verkocht aan Jacob Rijckaertsz, koopman.

In 1693 is het van mr. Pieter Blaeu, oud-secretaris.

 

In 1778 is het veranderd voor Jan van Meekeren, voorzien van een eenvoudige gevel met rechte kroonlijst en zadeldak.

In het fries staat: MDCCLXXVIII.

 

In 1919 is het met 320 en 322 gesloopt voor de bouw van een koopmanshuis voor L.F.M. Smit, ontworpen door architect Jac. Duncker.

 

Een gevelsteen De Vijf Zinnen afkomstig van Sint Nicolaasstraat 25 is in de achtergevel geplaatst.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.