Herengracht 352

<- 354 Herengracht            Panorama           Herengracht 350 ->

Herengracht 352

Herengracht 352

Herengracht 352, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

± 1620 (1)

± 1740 (2)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

(Wed. van) Barend Cock (2)

Naam / gevelsteen

± 1620 De Drie Webben boven de deur (1)

Bijzonderheden

± 1740 woonhuis 4,29 m. breed. Getoogde en verhoogde kroonlijst. Borstbeeld Minerva als bekroning. (2)

Begin 19de eeuw Raam boven de ingang met fraai verguld achterraam (krans met twee pijlen) (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1620 Wed. Jan Marchijs (1)

1875 J.F. en T.G. Rompel, notarissen. (3)

Rijksmonument

nr 1815

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.