Herengracht 356

<- 358 Herengracht            Panorama           Herengracht 354 ->

Herengracht 356

Herengracht 356

Herengracht 356, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Monument         Rijksmonument


Bouwjaar

1614 (1)

1889 (2)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1889 C. Muller (2)

Naam / gevelsteen

1614 een Gekroonde Oven en in het fronton 1614 (1)

Bijzonderheden

1614 hoek Huidenstraat 2. Winkelhuis 4,44 x 9,58 m. Grote trappen en vleugelstukken, getoogd fronton, banden en ontlastingsbogen met sluitstukken. Boven de pui gevelsteen (1)

1889 winkelhuis met drie verdiepingen, ronde hoek, dito balkons, kap en dakvenster (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1647 Focke Hermans, bakker (1)

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.