Herengracht 366

< Herengracht 368                                                                  Panorama                                                                  Herengracht 362 - 364 >

 

 

Herengracht 366

Herengracht 366

Herengracht 366  tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 366 Bijbels Museum / Cromhout huizen


Gebouwd           1660-1662
Architect            Philip Vingboons 
Opdrachtgever    Jacob Cromhout
Monument         Rijksmonument

 

Bijbels Museum

Bouwjaar

1662 (1)

Architect / Bouwer

1662 Philip Vingboons (1)

1998 Rappange & Partners

Opdrachtgever

1662 Jacob Cromhout (1)

1998 Amsterdam Museum

Naam / gevelsteen

1662 alliantiewapen Cromhout-Wuijtiers in zandsteen (1)

Bijzonderheden

1662 vier met zandsteen beklede gevels. Elk met licht vooruitrspringende middentravee. Met festoenen en wapenschilden versierde vleugelstukken ter weerszijden van de met een driehoekig fronton beklede top. Festoenen langs topvenster en hijsbalkgat. Festoen onder de vensters der bovenverdieping. Driehoekige frontons boven de benedenvensters. Omlijste ovale lichten in de toppen. Een stoep. (1)

366 woonhuis van Cromhout  8,46 m. breed, achterom 368 gebouwd. (1)

Eind 18de eeuw: mangaanruiten boven in de gevel en enige in de bel-etage (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

1742 (na Cromhout) G. Ant. Baron van Wassenaar (1)

1765 Wassenaar d’Alkemade

1887-1995 Bijbelgenootschap

1995 Amsterdam Museum

Rijksmonument

Nr 1819

Gebruik nu

Bijbels Museum / Cromhout Huizen / Amsterdam Museum

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.