Herengracht 444

<- 446 Herengracht            Panorama           Herengracht 442 ->

Herengracht 444

Herengracht 444

Herengracht 446, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 444

Gebouwd           1669
Architect            -
Opdrachtgever   Gilles Reyniersz
Monument         Rijksmonument

1853 : X 443   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 56 3202  (verpondingsnummer)

1796 : 56 542    (kleinnummer)

1732 : 56 3080  (verpondingsnummer)

Kadast: I 934   (kadaster oud)

Herengracht 444, Berckheyde

Herengracht 444, fragment uit schilderij van Gerrit Adriaensz. Berckheyde uit 1672, van het Rijksmuseum

Gilles Reyniersz

Omstreeks 1668 – 1669 koopt Gilles Reyniersz, 'boekhouder in de Bank', stadserf 31. Daarbij koopt hij ook de helft van het naastgelegen erf 32 van zijn broer Hans Reyniersz. Op dit anderhalve erf laat Gilles een huis bouwen dat 11 meter breed is. De begane grond wordt bekleed met zandsteen, de gevel krijgt drie assen, bloemenslingers en een gevelsteen. De omlijsting van de voordeur, die op straatniveau is, wordt gekroond met een fronton. Naast de hoofdingang wordt op de begane grond ook nog een zij-ingang gebouwd. Op het voorste deel van het huis wordt een dwars dak geplaatst, met een dakkapel op de lijst. De bouw wordt in 1669 afgerond. Dit is te zien op het hiernaast staande detail uit het schilderij van Berckheyde.

Na de dood van Gilles Reyniersz erven zijn dochters Clara en Johanna het huis en ook Herengracht 331.

Clara en haar echtgenoot verkopen in 1689 aandeel in het pand voor ƒ11.200 aan Andries Pels. Andries is de belangrijkste koopman, reder, bankier en verzekeraar in die tijd en oprichter van de firma 'Andries Pels & Soonen'. Tussen 1690 en 1692 woont hij in dit pand, daarna verhuist hij naar Herengracht 438.

 

De andere helft, die Johanna Reyniers heeft geërfd, wordt uiteindelijk eigendom van haar dochtertje Eva Lijnslager. Helaas sterft Eva jong en haar oma, mevrouw Eva de Wildt, erft vervolgens het aandeel in het huis. Dit aandeel is in 1707 ongeveer ƒ 5.500 waard. Nog hetzelfde jaar verkoopt Eva de Wildt dit aandeel voor ƒ 12.000 aan Abraham Cromhuysen, een koopman en reder. Hij kan nog hetzelfde jaar het andere aadeel voor ƒ 28.000 erbij kopen. Jean Lucas Pels, een jongere broer van Andries, boekt hiermee een winst van ƒ 16.800. Cromhuysen mag zich dan wel enig eigenaar van 444 noemen. Overigens behoort sinds 1701 het pakhuis 'De Nooteboom' aan de Keizersgracht bij dit huis.

 

Johanna Maria Cromhuysen

 

Na de dood van Abraham Cromhuysen erven zijn zoons het huis. Nadat zij zijn overleden, koopt hun zus Johanna Maria Cromhuysen het pand in 1752 voor ƒ 85.000 op een veiling. Johanna, weduwe van mr. Melchior ten Hove, heer van Rynauwen, blijft zelf wonen aan de Keizersgracht en verhuurt  444. In 1763 erft haar zoon David ten Hove, miljonair en heer van Den Bosch, Sleeburg en den Breur, het pand. Hij gaat er samen met zijn derde echtgenote, Jacoba Graswinckel [1723-1771], in wonen.

 

De bovenste afbeelding van Caspar Philips uit 1767 laat zien, dat het huis inmiddels met een verdieping is verhoogd, de gevelsteen is verdwenen en het een gesloten attiek met vlieringvensters heeft gekregen. En er zijn beelden en een alliantiewapen aangebracht en de tweede ingang met de stoep is door een venster vervangen. Davids dochter, Wendela Eleonora ten Hove [1750-1814], woont na haar  huwelijk in 1769 met mr. Willem Munter [1743-1776] in het pand. Wendela wordt de “de rykste dame van de stat» genoemd en bewoont het huis nog in 1801 als weduwe van haar tweede man mr. Jan Carel Godin [1752-1787] graaf des H.R. Rijks, raad en schepen van Utrecht.

 

Maar in 1787, na het overlijden van haar vader, wordt het pand op de veiling verkocht. Het huis brengt samen met met het pakhuis De Nooteboom, dat ligt aan de Keizersgracht 491, ƒ 83.000 op. In 1801 woont Wendela nog altijd in het huis en is ze dan al weduwe van haar tweede man.

 

 

 

 

Herengracht 444 A.C.W. Munter

jhr. mr. Andries Cornelis Willem Munter, heer van Sleeburg, Doorn en den Bosch

In 1821 koopt de zoon van Wendela het pand voor ƒ 36.000. Deze zoon, jhr. mr. Andries Cornelis Willem Munter, heer van Sleeburg, Doorn en den Bosch[1774-1861] is lid van de raad en luitenant-kolonel der schutterij. Op dat moment woont hij nog op 542. In mei 1822 betrekken hij en zijn echtgenote, jkvr. Johanna Maria Warin, het pand. Als Munter in 1861 overlijdt erft zij het huis.

Van Leeuwen & Co

Dertien jaar later erft haar inwonende schoonzoon, Samuel Johan graaf van Limburg Stirum, het pand. Een jaar later overlijdt ook hij. Nu koopt Wilhelmus Hendrik van Leeuwen[†1894] voor ƒ 86.000 het pand, tesamen met het pand aan de Keizersgracht. Hij was twee jaar eerder teruggekomen uit het voormalig Nederlands Indië, waar hij vennoot was geweest van de handelsfirma Van Leeuwen & Co. Hij en zijn echtgenote gaan in 1876 het pand bewonen.

 

In die tijd wordt het uiterlijk van het huis nogmaals aangepast: de attiek wordt aangepast, op de verdiepingen krijgen de vensters houten omlijstingen en de tralievensters verdwijnen. Op de begane grond krijgt de deur een ronde boog en de sokkel wordt bekleed met hardsteen.

 

In 1913 wordt de zoon van Van Leeuwen, mr. dr. Wilhelmus Frederik van Leeuwen, eigenaar van dit pand. Deze zoon is van 1901 tot 1910 burgemeester van Amsterdam geweest en hij en verkoopt het pand nog hetzelfde jaar voor ƒ 83.000 aan de 'NV Heerengracht 444 tot exploitatie van kantoorlokalen'. De NV richt het pand in 1913 in als kantoor. De kap wordt veranderd en in 1927 wordt het pand uitgebreid.

 

Als de NV in 1942 wordt geliquideerd, koopt de V.O.F.  'Heldring & Pierson' te Den Haag nummer 444 voor ƒ 70.625. Enkele maanden later verkoopt de V.O.F. het pand voor ƒ 180.000 aan de 'NV Financiële en Handelmaatschappij Forum' (sinds 1948: NV Forum Bank), die zich in het pand vestigt.

Teixeira de Mattos

 

De bank wordt in 1960 overgenomen door de Commanditaire Vennootschap Teixeira de Mattos van 446. Het pand wordt voor ƒ 450.000 verkocht. Daarna worden zowel 444 als 446 in 1961 ingebracht in de 'NV Heerengracht 446', een dochtermaatschappij van Teixeira de Mattos.

 

Drie jaar na de ondergang van Teixeira de Mattos in 1966 worden beide panden voor ƒ 1.900.000 verkocht aan de Lloyds Bank Europe Ltd ( Gilissen & Jonker NV), een dochtermij van Lloyds Bank Ltd, die ze nog in hetzelfde jaar op naam stelde van de Alg. Beleggings Compagnie N.V.

 

Sindsdien is  het als kantoor gebruikt door diverse bedrijven. Hyves heeft er een aantal jaren zijn hoofdkantoor gehad. In maart 2011 is het weer doorverkocht. Sindsdien zijn er meerdere organisaties in gevestigd, waaronder het Thaise Consulaat. Op 22 oktober 2011 is er een binnenbrand geweest.

Herengracht 444 onderpui Loyds Bank

Onderpui als er de Loyds Bank in zit. Foto Stadsarchief Amsterdam.

Herengracht 444 ondergevel met ingang

Ondergevel met ingang

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.