Herengracht 468

< Herengracht 470                                                                  Panorama                                                                  Herengracht 466 >

Herengracht 468

Herengracht 468

Herengracht 468, tekening Caspar Philips

tekening Caspar Philips, rond 1768

Herengracht 468 


Gebouwd          1669, ±1745, 1874
Architect            Onbekend, later S.W. van Rouendal (1874)
Opdrachtgever    Cornelis Munter (1669)
Monument         Rijksmonument

1853 : X 456  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 57 4031  (verpondingsnummer)

1796 : 57 554    (kleinnummer)

1732 : 57 3832  (verpondingsnummer)

Kadast: I 1024  (kadaster oud)

 

 

In 1665 koopt Daniel van Gheel[1628-1705] stadserven 19 en 20 in park C. Hij was sinds 1652 getrouwd met de burgemeestersdochter Joanna Boom [1633-1711]. De erven 21 en 22 worden gekocht door de broer van Johanna, mr. Abraham Boom, met de bedoeling daarop twee gelijke dubbele huizen te bouwen. Het gehele complex komt gereed in 1669. Het heeft ook de, reeds door Philips Vingboons toegepaste, lage ingangsverdieping onder met een ononderbroken hoofdverdieping, een gezamenlijk lessenaarsdak en een gevel met zandstenen onderpui met daklijst en attiek. De individualiteit van elk huis komt tot uiting in de balustrade in de attiek boven beide deuren en de plaatsing van drie bekronende beelden.

 

Cornelis Munter

In 1744 wordt het huis bij executie voor f 78.000 verkocht aan Cornelis Munter [1717-1750], lid van de firma Andries Pels & Soonen, schepen in 1742, die het huis in 1745 betrekt met zijn dan 19-jarige vrouw Margaretha Comelia van de Poll. Hij laat het huis moderniseren, onder andere krijgt de grote kamer aan de tuinzijde een fraaie betimmering met bijpassend stucwerk. Jacob de Wit schildert in 1746 een plafond, een schoorsteenstuk en deurstukken en het trappenhuis krijgt een rococo aankleding.

Herengracht 468-470, tekening C. Danckerts tussen 1696-1706

tekening C. Danckerts tussen 1696-1706

Herengracht 468 - 470, tekening Caspar Philips

Herengracht 468 - 470, tekening Caspar Philips

In 1874 werd het pand voor f 75.000 verkocht aan de rijke, uit Duisburg afkomstige koopman in suiker (Otto) Rudolph vom Rath [1830-1914] die er met zijn vrouw Anna Maria Louise Bunge [1839-1918] gaat wonen. Het huis was al  eerder met een verdieping verhoogd, maar nu word de gevel weer gewijzigd en het pand inwendig zeer ingrijpende verbouwd. Bij die verhoging wordt alleen de zaal gespaard, maar de gevel wordt vervangen door een van een geblokte hardstenen onderpui voorziene en daarboven grotendeels in pleisterwerk uitgevoerde façade onder rechte lijst met vele consoles en een attiek, in de toen gebruikelijke mengstijl. De vensteromlijstingen in de astravee worden van voor die tijd karakteristieke gebogen frontons voorzien door architect S. W.van Rouenda1en uitgevoerd door stucadoor G.D.Martens.
Na de dood van Anna Maria Louise Bunge blijft haar enig overgebleven zoon Edwin vom Rath [1863-1940] ongetrouwd in het huis wonen en zet de zaken van zijn vader voort. Deze is een van de merkwaardigste Amsterdammers van zijn tijd.

 

Han van Meegeren 

Na de oorlog krijgt in 1945 de befaamde schilder Han van Meegeren [1889-1947] in het huis 468 de gelegenheid te bewijzen, dat hij schilderijen van Vermeer en de Hoogh had vervalst. Dat omdat hij anders beschuldigd zou worden van collaboratie. In 1949 wordt het huis voor  ƒ 316.000 gekocht door de Koninklijke Lederfabriek Oisterwijk NV, een dochtermij van de Amsterdamsche Lederfabriek NV, die er beide hun kantoor in vestigen. In 1950 wordt het huis geheel gerestaureerd door architect ir. H. Schöngut. De schilderingen van Jacob de Wit zijn toen in hun volle luister hersteld. In 1967 wordt het huis door Hagemeyer & Co.’s Handelmij, die al gevestigd was op nummer 466, geannexeerd. Het wordt gebruikt voor de directie. Na 1975 is het door andere bedrijven als kantoor gebruikt.

Herengracht 468, lijst detail

lijst detail

Herengracht 468 detail

boven raam

Herengracht 468, lijst met attiek

lijst met attiek

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.