Herengracht 476 Huis de Vicq

<- 478 Herengracht                Panorama                Herengracht 474 ->

Herengracht 476

Herengracht 476

Herengracht 476 tekening Caspar Philips

tekening Caspar Philips

Herengracht 476, Huis De Vicq

Gebouwd           1670, 1731
Architect            -
Opdrachtgever    Dr. Frans de Vicq
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

± 1670 (1)

± 1710 (2)

Eind 18de eeuw (3)

1913 (4)

1941-'42 (5)

Architect / Bouwer

1913 Ed Cuypers (4)

1941-'42 C.W. Rooijaards (5)

Opdrachtgever

dr François de Vicq (1)

1913 B. Nathusius (4)

1941-'42 Mej. G.L.C.A. Mirandolle (5)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

± 1670 dubbel woonhuis 14,95 m. breed. (1)

± 1710 verfraaid: gevel van bak- en bergsteen, rechte kroonlijst waarop balustrade met attiek en schild (wapen 2de Neufville), met Mercurius en Fortuna als schildhouders, helmteken en bovenop Adelaar. Verder twee vazen en twee panelen met de Scheepvaart en Jacobsstaf. Op basement zes doorlopende Korinthische pilasters, waartussen op borstweringen vijf guirlandes.(2)

Eind 18de eeuw: ramen, waaronder enige mangaanruiten (3)

1913 veranderd en uitgebreid (4)

1941-'42 gerestaureerd: gevel teruggebracht in de toestand van ± 1710, waarbij ook de dubbele stoep opnieuw geplaatst is. (5)

In 1953 geschonken aan de Vereniging Hendrick de Keyser

Bewoners / eigenaren o.a.

Na 1678 François de Vicq jr, hoofdschout en burgemeester (1)

Rijksmonument

Nr 1866

Nr 528388 - Tuinhuis

Gebruik nu

Kantoor van het Prins Bernhard Cultuurfonds

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.