Herengracht 480

<- 482 Herengracht                Panorama                Herengracht 478 ->

Herengracht 480

Herengracht 480

Herengracht 480 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd           1670

Architect            -
Opdrachtgever    Maria Meermans
Monument         Rijksmonument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stadserven 30 en 31 in park C zijn in 1665 overgedragen aan mr. Dirk Schaep, gezant aan het hof van de koning van Zweden. Hij nam ook de grond van de huisnummers 482 tot en met 488 over.

Op 480 laat hij een dubbel woonhuis bouwen voor Maria Meermans [1620-1680], weduwe van de in 1662 overleden scheepsbouwmeester Jan Witheym uit Hamburg. Het huis dat in 1670 gereed komt, heeft een door een fronton bekroonde middenrisaliet en een alliantiewapen. Dat is goed te zien op de tekening van Danckerts, die rond 1700 is gemaakt.

 

 

Herengracht 480 schilderij van Berckheyde 1671-1672 (fragment), Rijksmuseum

Herengracht 480, 2e huis op schilderij van Berckheyde 1671-1672 (fragment)
Rijksmuseum

Herengracht 480 tot 488, tekening Cornelis Danckerts 1670

Herengracht 480 tot 488, tekening Cornelis Danckerts van rond 1670

Maria Meermans, die een monopolie op eikenhout heeft, zet de zaken van haar overleden man voort samen met een aantal Zaandammers.

Ze bewoont het pand samen met haar twee zonen tot haar dood.

In 1700 verhuist haar zoon, die tot dan nog woont in het pand, naar nummer 575. Vermoedelijk is in die tijd het aan De Lairesse toegeschreven geschilderde plafond  met de vier jaargetijden en de val van het Phaëton in de rechter voorkamer aangebracht.

 

In 1715 wordt het huis voor ƒ 50.000 verkocht aan de koopman en bankier mr. Balthasar Scott [1672-1741]. Mr. Balthasar Scott is ook schepen in 1710, in de raad van 1711 tot 1741 en burgemeester in 1735.

 

 

Hij laat het huis verbouwen van het aanzicht zoals dat te zien is op de tekening van Danckert naar zoals het er uitziet op de tekening bij Caspar Philips. Caspar tekende de huizen tussen 1768 en 1771. Ook een groot deel van de inrichting stamt uit die tijd. Zoals de versiering met beelden in stuc in het trappenhuis en de rijke aankleding van vestibule en gang. De stoep met gezwenkte wangen is vermoedelijk door de volgende eigenaar aangebracht.De kinderloze Scott heeft het huis bewoond met zijn tweede vrouw Constantia Alletta Coymans [1685 – 1744]. Na het overlijden van haar man blijft ze er tot haar dood wonen.

 

Na haar dood wordt Jeremias van der Meer [1713-1749] voor ƒ 116.537 eigenaar van het pand. Behalve de stoep, heeft hij vermoedelijk ook de schijnfaçade aangebracht tegen het achterliggende bijgebouw.

Jeremias is sinds 1738 getrouwd met Maria Johanna Munter [1721-1768], die na zijn overlijden weer in 1747 hertrouwt en naar Den Haag verhuist.

 

In  1749 wordt het huis verkocht voor ƒ 115.000 aan mr. Pieter Clifford [1712-82] die voorheen op nummer 400 woont. Deze is ook nog 6 maal burgemeester van Amsterdam. In die tijd wordt je per jaar aangesteld en er zijn er meer tegelijk.

Na zijn dood wordt het eigendom van zijn zoon mr. Gerbrand Pancras Clifford [1745-89].

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.