Herengracht 600

< Amstel xx                                                                   Panorama                                                                 Herengracht 598 >

 

Herengracht 600

Herengracht 600

Herengracht 560, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 600 / Amstel 212A


Gebouwd           ±1687 
Architect            -
Opdrachtgever    Jan van Strijen
Monument         Rijksmonument

1853 : Y 230  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 60 5923  (verpondingsnummer)

1796 : 60 623    (kleinnummer)

1732 : 60 5592  (verpondingsnummer) / Amstel 212a  60 5591

Kadast: I 1271  (kadaster oud)

Herengracht 600 J T Grein

Foto van J T Grein uit 1898, uit The Sketch 12 januari 1898, p. 463 (Wikipedia)

Familie Grein

 

Rond 1880 woont er ook de weduwe F.Dirck. In die tijd zullen de beide toppen reeds vervangen zijn geweest door de rechte klossenlijst met panelen en daarboven uitstekende dakschilden, zoals dat tot de restauratie heeft bestaan en te zien is onder de tab foto. Bij die gelegenheid zal ook de ingang naar de kelderverdieping zijn verplaatst. In 1881 wordt het huis voor ƒ 35.000 gekocht door de geneesheer dr. Thomas Davids van Herengracht 599, die er ook in gaat wonen. Bij hem woont in 1885 ook zijn schoonzoon, de commissionair (Philipp) Jacob Hermann Grein en diens zoon, de latere toneelcriticus Jack T. Grein [1862-1932]. In 1890 woont dr. Davids er alleen, in 1891 wordt het huis voor ƒ 22.350 gekocht door Henriëtte Susanna Herzveld, weduwe van I. A. Mesritz en in 1900 woont er Wolf Julius Mesritz.

 

Na 1900

In 1905 wordt het pand voor ƒ 82.500, samen met Amstel 214, eigendom van de koopman August Janssen, directeur van Indische cultuurondememingen, die ook eigenaar is van Herengracht 586, 588, 592 en 598. In 1918 wordt 600 voor ƒ 52.000, ook met Amstel 214, gekocht door de makelaar en huizenspeculant Mozes Jacob de Vries en de koopman en makelaar Benjamin van Beets, die het in 1919 voor ƒ 45.000 verkopen aan de industrieel Henri Wolff te Scheveningen. Deze gaat erin wonen en in 1923 huisvest het pand tevens het kantoor van de NV Nederlandsche Thee Mij. In 1925 wordt het huis voor ƒ 35.000 eigendom van de NV Exploitatie Mij Berendina die het als kantoor laat inrichten voor E. B. J. Sauerland en in 1930 ook Herengracht 598 verwerft. Ca. 1933 zetelen er een bijkantoor van de Posterijen, de genoemde NV Thee Mij en de NV Java en Borneo Olie en Rubber Syndicaat. Later woont er van 1945-1956 in een bovengedeelte mevr. R. de Vries Reyling.

 

 

Herengracht 600 stoep met voordeur

De stoep met voordeur.

Na 1950

In 1957 wordt 598/600 op bevel van de Rechtbank door hen verkocht en wel voor ƒ 73.500 aan de NV Vereenig de Deli Mijen, later genoemd NV Deli Internationaal van 586/590. Daarna wordt het complex in 1960 met het perceel Amstel 216 voor ƒ 130.000 eigendom van de NV Koninklijke Nederlandsche Mij voor Havenwerken, die het in 1961 inbrengt in de NV Bouw- en Exploitatie Mij Havezathe. De zeer ingrijpende restauratie van het complex 598/600 wordt onder leiding van de architecten P. Zanstra en K. Geerts in 1962 voltooid. Daarbij worden de drie gevels - kennelijk op inspiratie van het Grachtenboek - voorzien van gelijke slanke halzen in zeventiende-eeuwse stijl en krijgen de ramen een empire roeden verdeling een gezamenlijke kelderpui waarin een deur voor 598, een dubbele stoep en deuromlijsting in achttiende-eeuwse stijl voor 600 en een van elders komende nergens voor dienende empire deur hierin. De enkele stoep en de deur aan de Amstelzijde 121 a verdween. In de inwendig uitgebroken en met elkander verbonden panden zijn kantoorlokalen gevestigd van de Mij voor Havenwerken, die ook op Amstel 216 zit en de door talrijke advértenties in de dagbladen bekende bouwmij Havezathe.

In 1972 worden de percelen Herengracht 598 en 600, benevens Amstel  212, 214 en 216 door de Mij voor Havenwerken voor ƒ 2.000.000 verkocht aan Zukon (Nederland) BV, p.a. mr.A.Flesseman te Amsterdam. Hierna zijn er afdelingen gevestigd van de Middenstandsbank van 580 in gekomen. En later weer vertrokken.

 

Na 2006 is het als kantoor weer opnieuw gemoderniseerd in opdracht van SGS Europe.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.