Herengracht 77, De Drie Traancoopers

< 75 Herengracht          Panorama         Herengracht 79 >

Herengracht 77

Herengracht 77

Herengracht 77 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 77 De Drie Traancoopers

Gebouwd           1632
Architect            -
Opdrachtgever    Jan Gerritsz. Backer
Monument         Rijksmonument

1853 : SS 204   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5539  (verpondingsnummer)

1796 : 31 281   (kleinnummer)

1732 : 31 5487  (verpondingsnummer)

Kadast: F 694   (kadaster oud)

Bouwjaar

voor 1617 (1)

1632 (2)

1963 Restauratie

Architect

1963 IJ. Kok

Opdrachtgever

voor 1617 Melchior Roochholt, messemaker (1)

1632 Jan Gerritsz Backer (1) (2)

1963 Vereniging Hendrick de Keyzer

Naam / gevelsteen

1621 (bouwjaar abusievelijk)

Bijzonderheden

voor 1617: ‘Getimmerte’ (houten huis?) (1)

1632: Trapgevel, 5,76 m. breed, waarin fries met versierde hoek- en middenstenen. Ontlastingsbogen met volgemetselde velden. Toppilaster op een kopje. Pothuis met stoep en een overkraagde (bepleisterde) zijgevel met pothuis. (2)

± 1800 snijraam (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1617 Thomas Louring, tabakpijpmaker (1)

1958 Eigenar Vereniging Henderick de Keyzer

????-2012 Robbert Dijkgraaf.

Rijksmonument en Gemeentemonument

Nr 1538 (1970)

Gebruik nu

Woonhuis

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.