Herengracht 99

< 97 Herengracht          Panorama         Herengracht 101 >

Herengracht 99

Herengracht 99

Herengracht 99 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 99


Gebouwd            ± 1885
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    Nr 1546    

1853 : SS 193   (huisnummer 1853-1875)

1808 : 31 5527  (verpondingsnummer)

1796 : 31 269   (kleinnummer)

1732 : 31 5476  (verpondingsnummer)

Kadast: F 580   (kadaster oud)

Dit koopmanshuis met twee achterwoningen, 4,96 m. breed, werd in 1669 gebouwd voor Pieter Jansz Sweelingh (de zoon van de beroemde Jan Pietersz).

Een halsgevel met versieringen tegen de hals, gebogen fronton en een stoep daar De Zon in de gevel stond.

 

Sweelingh liet het na in 1671.

 

Het tegenwoordige huis is omstreeks 1885 opnieuw als woonhuis gebouwd met bijvoeging van het ernaast gelegen Slopsteegje. Een eenvoudige gevel met rechte kroonlijst en een stoep.

 

 

Herengracht 099 trap Gool SAA

Trap recht op de gevel, komt niet zo vaak voor. Foto Han van Gool, Bureau Monumentenzorg

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.