Herengracht 179 - 189 Den Grooten Heer

Herengracht 181, tekening Caspar Philips

Herengracht 181, Tekening Caspar Philips

Herengracht 181 oud

Gebouwd             1630
Architect            -
Opdrachtgever    -
Afgebroken         1900     

1853 : LL 133  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 30 5312  (verpondingsnummer)

1796 : 30 225    (kleinnummer)

1732 : 30 5262  (verpondingsnummer)

Kadast: F 414  (kadaster oud)

Bouwjaar

1630 (1)

± 1725 (2)

1900 (3)

Architect / Bouwer

Opdrachtgever

1630 Jan van Lier, koopman (1)

± 1725 ? (2)

Naam / gevelsteen

De Son

Bijzonderheden

1630 trapgevel (1)

± 1725 6 m. brede halsgevel. Onder vleugelstukken lamberkijns. Getoogd fronton met voluten en kuif. Stoep. Omlijste toegang. (2)

1900 afgebroken. Zie HG 179 (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1645 Jan Anthony Schellingwouw (2)

tot 1737 Phil. Roos, notaris (2)

1739 Jan de la Fontaine (2)

meestal verhuurd o.a. 1742 aan Johan Gerning, koopman (2)

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.