Herengracht 179 - 189 Den Grooten Heer

Herengracht 181, tekening Caspar Philips

Herengracht 181, Tekening Caspar Philips

Herengracht 181 oud

Gebouwd             1630
Architect            -
Opdrachtgever    -
Afgebroken         1900     

 

 

Herengracht 79

Herengracht 79

Herengracht 79 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

181 en 183: Oorspronkelijk twee gelijke woonhuizen 'neffens den ander', elk met een trapgevel. Gebouwd in 1630 voor Jan van Lier, koopman, met De Son en De Maen in de gevel. Daarachter staan drie woningen met een vrije toegang aan de zuidzijde van 183.

 

In 1645 worden beide huizen eigendom van Jan Anthony Schellingwouw. Tot 1737 zijn ze eigendom van deze familie gebleven.

 

181 wordt omstreeks 1725 vernieuwd met een 6 m. brede halsgevel met onder de vleugelstukken lamberkijns, een getoogd fronton met voluten en kuif, een stoep en een omlijste toegang.

 

In 1737 worden zij eigendom van Phil. Roos, notaris. Hij verkoopt beide in 1739 aan Jan de la Fontaine.

Ze worden meestal verhuurd, 181 in 1742 aan Joh. Gerning, koopman en 183 o.a. in 1742 aan J. Quinkart, schilder en in 1757 aan Jan Waarst, notaris.

 

In 1773 komen ze in verschillende hand.

 

In 1900 worden ze afgebroken (zie 179).

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.