Herengracht 203

< Herengracht 199                                                                Panorama                                                                 Herengracht 205-207 >

 

Herengracht 203

Herengracht 203

Herengracht 203, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 203  Het Koopmanshuis


Gebouwd             ± 1618
Architect            -
Opdrachtgever    Wolfert Webber
Monument         Rijksmonument     

Bouwjaar

± 1618 (1)

1920 (2)

2001

Architect

1920 Johs. Pelser (2)

Opdrachtgever

± 1618 Wolphert Webbert, wijnkoper, afkomstig uit Straatsburg (1)

1920 Victor van de Reis (1) (2)

Naam / gevelsteen

± 1618 De Toren van Straetsburg (1)

Bijzonderheden

± 1618 trapgevel naar Hendrick de Keyser. 8.38 m. breed. Tegen de grote trappen bergstenen vleugelstukken. Banden, ontlastingsbogen, en sluitstukken. Onderluken in kozijnen. Stoep.

1920 gerestaureerd, de top weer in de zelfde staat hersteld als op de tekening van Caspar Philips

2001 Opnieuw gerestaureerd

Bewoners / eigenaren o.a.

1680 Frederik Berewout, koopman (1)

1697 mr Jan Berewout, (zoon) schepen (1)

± 1850 fam. J.H. Lublink (1)

Rijksmonument

Nr 1569

Gebruik nu

Kantoor

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.