Herengracht 237 - 239

< Herengracht 235                                                                Panorama                                                                 Herengracht 241 >

 

Herengracht 237-239

Herengracht 237-239

Herengracht 237-239, tekening Caspar Philips

Herengracht 237-239, tekening Caspar Philips

Herengracht 237 -  239

Gebouwd             1881/1889
Architect             C. Muysken 
Opdrachtgever    Adolphe Boissevain & Co
Monument          Rijksmonument

Bouwjaar

1881 (1)

1889 (2)

1924 (3)

Architect

1881 C. Muijsken (1)

Opdrachtgever

1881 Adolphe Boissevain (2)

1924 M. Sternberg & Co (3)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1881 geheel tot kantoorgebouw herbouwd in Hollandse Renaissance stijl. (1)

1889 uitgebreid en samengevoegd met Hg 239 (2)

1924 inwendig gewijzigd (3)

Bewoners / eigenaren o.a.

1881 - 1917 Adolphe Boissevain & Co, verhuisd naar Herengracht 206-214

1885-1890 C.Petrus jr., Antoine Charles Bienfait, mr. Richard van Rees, Nederlandsche Amerikaanse Land Mij

1919-1923 Raad van Arbeid

1924-1937 M. Sternberg & Co

1937-1943 NV Associatie voor beheer en trustzaken

1943-1962 Commanditaire Vennootschap Hörchner & Götzen

1962-???? de Bank of America National Trust and Savings Association te San Francisco

Rijksmonument

Nr 1580

Gebruik nu

Appartementen

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.