Herengracht 287

< Herengracht 285                                                                Panorama                                                                 Herengracht 289 >

 

Herengracht 287

Herengracht 287

Herengracht 287, tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Gebouwd             -
Architect            -
Opdrachtgever    -
Rijksmonument    -     

 


Bouwjaar

1645 (1)

1660 (2)

Architect

Opdrachtgever

1660 Regenten van de Huiszittende Armen. (2)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1660 lage ingezwenkte halsgevel 5,60 m. breed met aanzetkrullen. Driepasvormig fronton met kuif (verdwenen). Stoep. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

± 1645 Maria Uijttenbogaert (1)

1660 verkocht door Jacob van Neck (echtgenoot van M. U.) aan de Regenten van de Huiszittende Armen. (1) (2)

Rijksmonument

Nr 1599

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.