Herengracht 303

< Herengracht 295                                                                Panorama                                                                 Herengracht 305 >

 

Herengracht 303

Herengracht 303

Herengracht 303 - Oude Spiegelstraat 10, oude huisnummer was 307

Gebouwd             1920
Architect            M.J. Stam & Zn.
Opdrachtgever    M.J. Stam & Zn.
Monument          Gemeentelijk monument      

1853 : KK 141  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5063  (verpondingsnummer)

1796 : 29 159    (kleinnummer)

1732 : 29 5006  (verpondingsnummer)

Kadast: F 197  (kadaster oud)

Bouwjaar

Omstreeks 1630

1798

1920

Architect

 

1920 M. Stam & Zn

Opdrachtgever

Omstreeks 1630 Jan Adr. Roest

1798 ?

1920 M. Stam & Zn

Naam / gevelsteen

Na 1630 In de Graef van Oldenburg

1650 Het Wapen van Swoll

1745 De Trompetter

Bijzonderheden

1630 6,22 m. brede trapgevel

1798 rechte kroonlijst

1919 Ernstig verzakt door bouw centrale ernaast

1920 nieuw gebouwd kantoorgebouw met dakvenster en gemetselde stoep

Bewoners / eigenaren o.a.

Omstreeks 1630 Jan Adr. Roest

1650 Aris Everts van Swoll

1694 Bractiarius, makelaar

1745 Hendrik Coolhaas

1865 generaal majoor Kraijenhoff

1920 M. Stam & Zn

Rijksmonument

 

Gemeentelijk monument 

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.