Herengracht 303

<- 295 Herengracht          Panorama         Herengracht 305 ->

                                                                 Oude Spiegelstraat 12 ->

Herengracht 307

Tekening grachtenboek

Herengracht 303

Herengracht 303

Herengracht 303 - Oude Spiegelstraat 10, oude huisnummer was 307

Gebouwd             1920
Architect            M.J. Stam & Zn.
Opdrachtgever    M.J. Stam & Zn.
Monument          Gemeentelijk monument

Herengracht 307 veiling adv Algemeen Handelsblad 13-05-1921

De aankondiging van de veiling Herengracht 307, Algemeen Handelsblad van 13 mei 1921.

Nieuwbouw Herengracht 303 en Oude Spiegelstraat 10

 

In 1918 wordt het huis voor f 14.000,- gekocht door de NV Bouw- en Exploitatie Mij Gamma te Amsterdam, die ook het perceel Oude Spiegelstraat 10 voor f 3.200, koopt. Beide panden zijn in 1919 voor f 20.000,- gekocht door de NV Mij tot het ontwerpen en aannemen van bouwwerken v/h M. Stam & Zn te Warmerveer. Deze maatschappij sloopt beide huizen, waarvan 307 waarschijnlijk ten gevolg van het graven van de bouwput voor het Telefoongebouw zeer bouwvallig is geworden. Er komt een nieuw, modern kantoorpand voor in de plaats, waarvan

het gedeelte aan de Herengracht met zijn puntige erkers, hoekige gemetselde dakkapellen en stoepborstwering en ook zijn bakstenen siermetselwerk nog een typisch voorbeeld is van de nerveuze periode van de Amsterdamse School. De bouwfirma later over de kop gegaan, waarna het

gebouw in I921 voor f 62.000,- is gekocht door de commissionairs in effecten Jacob Diederik Gregorius baron van Heemstra [1881-1956] en mr. Johannes Cornelis Willem Nicolaas de Bruyn van Melis- en Mariekerke, die er hun kantoor in vestigen, de effectenfirma's Cramerus & Vorstins en Gleichman & Van Heemstra. In 1921 wordt het complex in de NV Mij tot exploitatie van kantoorgebouwen en safeloketten Herengracht 307 ingebracht. Door deze NV werd het in I959 uitgekeerd aan Camelia Sophia barones van Heemstra, sinds 1944 de echtgenote van mr. Georges Bergsma, lid van voornoemde firma's. In 1966 is er gevesti gd de Mij. tot beheer van het Administratiekantoor opgericht door Hubrecht, Van Harencarspel en Vas Visser NV, onder directie van F. Goppel, die het complex in dat jaar voor f 188.000,- van barones van Heemstra koopt en er is dan ook de Electric Protection Services in gevestigd. Voor de geschiedenis voor 1918, zie tabblad “307 detail oud” en voor de situatie op tabblad “Kaart”

 

bron o.a. I.H. van Eeghen, G. Roosegaarde Bisschop, H.F. Wijnman. Vier eeuwen Herengracht.

Herengracht 303, Ondergevel

Ondergevel

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.