Herengracht 303

<- 295 Herengracht          Panorama         Herengracht 305 ->

                                                                 Oude Spiegelstraat 12 ->

Herengracht 307

Tekening grachtenboek

Herengracht 307 voor 1917 SAA

Herengracht 307 oud

Herengracht 307 - Oude huis

Gebouwd            
Architect           
Opdrachtgever   
Afgebroken        1918    

1853 : KK 141  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5063  (verpondingsnummer)

1796 : 29 159    (kleinnummer)

1732 : 29 5006  (verpondingsnummer)

Kadast: F 197  (kadaster oud)

Bouwjaar

Omstreeks 1630

1798

1920 afgebroken

Architect

 

 

Opdrachtgever

Omstreeks 1630 Jan Adr. Roest

1798 ?

1920 M. Stam & Zn

Naam / gevelsteen

Na 1630 In de Graef van Oldenburg

1650 Het Wapen van Swoll

1745 De Trompetter

Bijzonderheden

1630 6,22 m. brede trapgevel

1798 rechte kroonlijst

17 maart 1919 op veiling, verkocht f 20.000,-

1919 wordt, mogelijk schade door bouw telefooncentrale ernaast, afgebroken

Bewoners / eigenaren o.a.

Omstreeks 1630 Jan Adr. Roest

1650 Aris Everts van Swoll

1694 Bractiarius, makelaar

1745 Hendrik Coolhaas

1865 generaal majoor Kraijenhoff

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.