Herengracht 303

<- 295 Herengracht          Panorama         Herengracht 305 ->

                                                                 Oude Spiegelstraat 12 ->

Herengracht 307

Tekening grachtenboek

Herengracht 307 voor 1917 SAA

Herengracht 307 oud

Herengracht 307 - Oude huis

Gebouwd            
Architect           
Opdrachtgever   
Afgebroken        1918    

1853 : KK 141  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5063  (verpondingsnummer)

1796 : 29 159    (kleinnummer)

1732 : 29 5006  (verpondingsnummer)

Kadast: F 197  (kadaster oud)

Herengracht 303, Detail erker

Detail erker

Het oude huis op Herengracht 307, nu nummer 303

 

In het begin van de zeventiende eeuw stond hier een huis, waarvan in 1605 Pieter Almanack en in 1610 de «calckdrager» (metselaarsgezel, kalkmeester zie Herengracht 277) Gerrit Jansz eigenaar was. Daarna was het in handen van de katholieke wijnkoper Jan Adriaensz Roest [1558-1621] getrouwd met Elisabeth van Diemen. In het grachtenboek staat hier een tekening van een vroeg zeventiende eeuwse trapgevel met houten pui en blokjesversiering. Het huis heet dan De Graef van Oldenburg. Vóór 1650 gaat het huis van de wieldraaier Jan Barentsz over aan de wijnverlater Aris Evertsz van Swoll, die er Het Wapen van Swoll uithangt en in 1678 daagt het huis nog die naam.

 

Daarna wordt het pand “toebehoord hebbende” aan Annitgen Otten, weduwe van de wieldraaier Jan Barentsz, in 1655 bij executie verkocht aan de kleermaker Barend Pranger. In 1681 wordt het huis postuum – na betaling van het restant van de koopsom – op naam gesteld van Jochem Mastijn, die getrouwd is met Giertje Hendricks en wier erfgename Catharina Luers, getrouwd is met Nicolaas Ooker (zie Herengracht 279) het in 1694 verkoopt aan de makelaar Anthony Bractearius [1663-1728] die het betrekt (zie ook Herengracht 285, 303 en 305). Zijn weduwe Sibilla Corbel [†1743] uit Meurs woont er nog in 1742, de huurwaarde is dan gesteld op f 400,-, en had in dat jaar haar zoon Anthony Bractearius jr., makelaar van 1710-1744 en heeft in 1742 de boekhouder van de op Herengracht 509-511 wonende mr. Nicolaas Geelvinck, ontvanger van de gemeenelandsmiddelen, bij zich inwonen. In 1745 wordt het huis door de erven Bractearius, van Herengracht 285, voor f 7.200,- verkocht aan Hendrik Coolhaas uit Deventer, die getrouwd is met Maria Slebes. Na hun dood gaat het huis over op hun zoon Hendrik Coolhaas, die het pand – waar toenmaals De Trompetter in de gevel stond – in 1774 voor f 9.000,- verkoopt aan de koopman Jan van der Vliet.

 

Deze gaat erin wonen en woont er nog in 1796 en benoemt tot zijn erfgenaam Willem Blomberg, die in het het pand heeft gewoond van rond 1796 – 1800. Volgens bouwinspecteur Van Houten krijgt het huis in 1798 een gevel onder rechte kroonlijst. Na Willem Blomberg gaat het huis naar zijn weduwe Geertruy van Blankenberg.

Herengracht 307 te huur Het nieuws van den dag 8-02-1880

Slaapkamer te huur aangeboden in de krant Het nieuws van den dag van 18 februari 1880.

Het wordt een huurhuis

 

Na haar dood wordt het huis op de noordhoek van de Oude Spiegelstraat (sic) “daar De Trompetter in de gevel staat” in 1807 voor f 3.600,- verkocht aan de kassier Cornelis Folkert Demeyer of de Meyer van Herengracht 305 die het huis verhuurt, en blijkens de advertentie, ook in delen. In 1810 woont er de aannemer M. W. van der Aa voor f 550,- per jaar, die later naar Herengracht 128 verhuisd. Van 1811 tot 1816 woont er de commissionair Heymerik Annes toe Water [1779-1843], hij is sinds 1815 getrouwd met Maria Veening [1777-1846] en verhuist dan naar Herengracht 419. Van 1817 tot 1819 woont er G. Hanterman, van 1837-1852 de kleermaker Jacob Appenzeller die rond 1837 de advocaat mr. Jacob Klerk, die later verhuist naar Herengracht 304, bij zich had inwonen. In 1841 wordt de makelaar Joannes Gerardus Schuver, die dan nog woont op de Prinsengracht, door de koop voor f 4.750 eigenaar.

In 1846 wordt het met vele andere huizen bij boedelscheiding toegewezen aan zijn weduwe Engelina Joanna ter Beek, wonend aan de Herengracht 397. In 1872 gaat het huis naar haar zoon, de commissionair Joannes Theodorus Antonius Schuver. Huurders / bewoners waren: 1848 Jacob Claesen Duijff, kapitein bij de Koopvaardij op div. schepen die naar Nederlands Iindië varen zijn vrouw Dieuwke Cornelis Hofker. Zij zijn de ouders van Trijntje Jacobs Duijff van Herengracht 33. In 1857 huurt de boekdrukker Willem van Tijen jr. (zie Herengracht 288), 1865 huurt jhr. Johan Kraijenhoff [1790-1876], hij is in 1859 als generaal-majoor der genie gepensioneerd en de zoon van de bekende dr. Cornelis Rudolphus Theodorus baron Kraijenhoff. In 1870 huurt de makelaar H. Pek jr. en in 1875 de deurwaarder Johan Hendrik Stroethoff van Herengracht 303 die later naar Herengracht 427 verhuist. In 1880 huurt de koopman Theodorus Jan Roothaan van Herengracht 254 en in 1885 Elisabeth Alberdina Roothaan en van 1890-1910 de weduwe F. W. van Gelder-Eijfert in modes, benevens in 1890-1898 de ongetrouwde Balthasar Abraham de Bordes [1836-1898] en een ambtenaar, werkzaam bij de HIJSM en in 1893 Hendrik Christiaan.Roeske agent van de Friesche Levensverz. Mij te Leeuwarden, die in 1890 gehuwd is met de eerder genoemde weduwe Eijfert.

 

Bij boedelscheiding krijgt Hermanus Theodorus Franciscus Biekman, hoedenfabriekant te Abcoude, in 1897 het blote eigendom en eerder genoemde Elisabeth Alberdina Roothaan het vruchtgebruik. Daarna woonden er: 1900 D.J. van Dartelen D.R.zn., in 1905 dr. mr. J.A. van der Mersch, van 1912-1919 de diamantbewerker P.D. van Wittmarschen, wiens vrouw geb. Weber een wasserij exploiteert. In 1918 wordt het huis voor f 14.000,- gekocht door de NV Bouw- en Exploitatie Mij Gamma te Amsterdam, die ook het perceel Oude Spiegelstraat 10 voor f 3.200, koopt.

 

Beide panden zijn in 1919 voor f 20.000,- gekocht door de NV Mij tot het ontwerpen en aannemen van bouwwerken v/h M. Stam & Zn te Warmerveer. Deze maatschappij sloopt beide huizen, waarvan 307 waarschijnlijk ten gevolg van het graven van de bouwput voor het Telefoongebouw schade heeft opgelopen, maar duidelijk is dat niet. Er komt een nieuw, modern kantoorpand voor in de plaats, waarvan het gedeelte aan de Herengracht en het andere deel is Oude Spiegelstraat 10. Zie verder tabblad “Algemeen” en voor de situatie op tabblad “Kaart”

 

bron o.a. I.H. van Eeghen, G. Roosegaarde Bisschop, H.F. Wijnman. Vier eeuwen Herengracht.

Herengracht 303, geveltop

Geveltop

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.