Herengracht 339

< Herengracht 337                                                                Panorama                                                                 Herengracht 341 >

Herengracht 339

Herengracht 339

Herengracht 339, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 339 vervallen

Gebouwd             1725
Architect            -
Opdrachtgever    Dirk Moole
Monument         Rijksmonument

1853 : KK 125  (huisnummer 1853-1875)

1808 : 29 5048  (verpondingsnummer)

1796 : 29 143    (kleinnummer)

1732 : 29 4988  (verpondingsnummer)

Kadast: F 134  (kadaster oud)

Bouwjaar

1592

1725

1919

Architect

Opdrachtgever

1725 Dirk Moole

Naam / gevelsteen

1592 St Pieter (ook Singel 382)

Bijzonderheden

1592 aansluitend bij Singel 382.

1725 woonhuis 4,83 m. breed. Houtn bekroning. Drie vazen (verdwenen). Twee stoepen (één verwijderd).

1919 ingericht tot magazijn, werkplaats en woning.

1953-heden Ambassade Hotel (eerste pand)

Bewoners / eigenaren o.a.

1592 Egbert Jacobsz, vlotschuitvoerder en Pieter Dircksz, huistimmerman

Rijksmonument

Nr 1609

Gebruik nu

Ambassade Hotel, ingang 341

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.