Herengracht 345 - 347

<- 343 Herengracht                Panorama                Herengracht 349 ->

Herengracht 345-347

Herengracht 345-347

Herengracht 345, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 345 - 347 (vervallen, deel Ambassade Hotel)

Gebouwd             eerste helft 19e eeuw
Architect              Cornelis Vroom
Opdrachtgever     Cornelis Vroom
Monument           Rijksmonument

Voor het oude nummer 345
1853 : KK 122  (huisnummer 1853-1875)
1808 : 29 5045  (verpondingsnummer)
1796 : 29 140    (kleinnummer)
1732 : 29 4985  (verpondingsnummer)
Kadast: F 131  (kadaster oud)

Oorspronkelijk twee woningen onder één dak met een 3,16 en 3,15 m. brede trapgevel, waarin De Drie Halve Maanen.

Omstreeks 1620 gebouwd, vermoedelijk door (of in opdracht van?) Pieter Hermansz, die er in 1628 eigenaar van was.

De kozijnen met ontlastingsbogen, sluitstukken en onderluiken.

Twee toegangen in het midden met een lage stoep loodrecht op de gevel.

 

O.m. in 1771 eigendom van oud-schepen mr. Willem Backer.

 

Tegenwoordig nog steeds twee woningen, in eerste helft van de negentiende eeuw in de tegenwoordige vorm herschapen, met een vierassige gevel onder rechte lijst, waarboven een stukje dak uitsteekt, voorzien van een gelaagde onderpui waarin de twee huisdeuren.

 

 

Herengracht 345 - 347 onderpui Gool SAA

Het onderpui van het huis, foto Han van Gool, Stadsarchief Amsterdam

Herengracht 345 - 347 ondergevel

Huidige ondergevel, met nog maar een deur. Foto 2009

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.