Herengracht 595 (589 - 595)

Herengracht 595, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 595 tm 607 (gedeeltelijk), voor 1897

Herengracht 595 tm 607 (gedeeltelijk), voor 1897. Foto Stadsarchief Amsterdam

Herengracht 595


Gebouwd           1841 
Architect            -
Opdrachtgever    Brentano’s Steun des Ouderdoms
Afgebroken         1926 voor bouw Amsterdamse Bank
1853 : Y 248      (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 5905  (verpondingsnummer)
1796 : 60 18      (kleinnummer)
1732 : 60 5574  (verpondingsnummer)
Kadast: I 690     (kadaster oud)

Bouwjaar

± 1665

1841

1926

Architect

Opdrachtgever

± 1665 koper bouwerf: Cornelis de Vries, secretaris 

± 1665 mr Frederik de Vries (vader van Cornelis) 

1841 Brentano’s Steun des Ouderdoms

1926 Amsterdamsche Bank 

Naam / gevelsteen

± 1665 boven middendeur emmer in de gevel (1)

Bijzonderheden

± 1665 woonhuis met koetshuis en stalgebouw. 22,27 m. breed. Koetshuis met stal had twee grote toegangen. In het midden deur voor hooizolder. Kap en rechte gootlijst. Woonhuis met dubbele stoep had brede toegang met zij- en bovenlichten. Deuromlijsting. Voor kelders twee toegangen. Beletage met bovenverdieping. Rechte kroonlijst. Kap met dakvensters. Kozijnen met onderluiken.

1841 vernieuwd. 

1926 gesloopt.

Bewoners / eigenaren o.a.

tot 1738 fam. de Vries

tot 1708 Catharina en Joan de Vries, burgemeester

tot 1738 mr Arnold van Aelst

? mr Jan Sautijn, schepen en burgemeester

1782 A.J. Appolonius 

1810 C. Rompisti 

1926 gesloopt.

Rijksmonument

sic! 1926 vlak voor sloping als monument genoteerd, ook het interieur en stucwerk.

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.