Herengracht 595 (589 - 595)

Herengracht 595, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 595 tm 607 (gedeeltelijk), voor 1897

Herengracht 595 tm 607 (gedeeltelijk), voor 1897. Foto Stadsarchief Amsterdam

Herengracht 595


Gebouwd           1841 
Architect            -
Opdrachtgever    Brentano‚Äôs Steun des Ouderdoms
Afgebroken         1926 voor bouw Amsterdamse Bank
1853 : Y 248      (huisnummer 1853-1875)
1808 : 60 5905  (verpondingsnummer)
1796 : 60 18      (kleinnummer)
1732 : 60 5574  (verpondingsnummer)
Kadast: I 690     (kadaster oud)

Een koetshuis met stalgebouw en het daarbij behorende woonhuis, samen 22,27 m. breed.

Hiervoor waren er in 1665 drie bouwerven gekocht door Cornelis de Vries, secretaris. Zijn vader, mr. Frederik de Vries heeft dit complex voor eigen gebruik laten bouwen.

Het koetshuis met stal heeft twee grote toegangen met in het midden een deur voor de hooizolder, boven deze deur een emmer in de  gevel.

Verder een kap en een rechte gootlijst.

 

Het is vernieuwd in 1841, in aansluiting met het woonhuis en ingericht ten behoeve van Brentano's Steun des Ouderdoms.

Het woonhuis met dubbele stoep heeft een brede toegang, omgeven met zij- en bovenlichten en bij de deur een omlijsting.

Voor de kelders twee toegangen. Een bel-etage met bovenverdieping. De gevel heeft een rechte kroonlijst, een kap met dakvenster en kozijnen met onderluiken.

 

Evenals de twee voorgaande huizen blijft ook dit huis met stalgebouw tot 1738 eigendom van de fam. de Vries en wordt ook door haar bewoond, nl. tot 1708 door Catharina en burgemeester Joan de Vries en tot 1738 door mr. Arnold van Aelst.

 

Enige families die het hierna bezeten en bewoond hebben, zijn schepen en burgemeester mr. Jan Sautijn, in 1782 A.J. Appolonius en in 1810 C. Rompisti.

 

Kort voor de sloop in 1926 (ten behoeve van de Amsterdamsche Bank) is het als Ned. Mon. genoteerd en als hierboven beschreven. Ook het belangrijke interieur aan stucwerk enz. valt daar dan onder.

 

De kapel is overgebracht naar het nieuwe gebouw "Brentano's Steun des Ouderdoms", Keizersgracht 617 - 629.

De hoofdingang van de nieuwe Amsterdamsche Bank is aan de Herengracht en heeft alleen nr. 595.

 

 

Herengracht 595 1867 -1875

Herengracht 595, foto uit 1867 -1875 uitgegeven door A. Jager, Stadsarchief Amsterdam

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.