Herengracht 595 (589 - 595)

AMRO gebouw vanaf het Rembrandsplein gezien rond 1970

AMRO gebouw vanaf het Rembrandsplein gezien rond 1970

Nieuw AMRO hoofdkantoor in Amsterdam Zuid

Nieuw AMRO hoofdkantoor in Amsterdam Zuid, foto ABN AMRO Kunst & Historie, Amsterdam

AMRO Bank, van 1964 tot 1991

 

 

Fusie tussen Amsterdam en Rotterdam, 1964-1965

 

Op 11 juni 1964 kondigen de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank aan te fuseren. Als ‘holding’ wordt in juli 1964 de nieuwe Amsterdam-Rotterdam Bank in Amsterdam (Amro) opgericht met de twee oude banken als werkmaatschappijen. De feitelijke integratie van de oude banken in de nieuwe Amro Bank vindt plaats per 1 januari (in de praktijk 1 maart) 1965.


Doel van de nieuwe bank is het uitoefenen van het bankbedrijf in de breedste zin van het woord zoals dit ook al door beide partners wordt uitgeoefend. Als belangrijkste motief voor de fusie geldt de toenemende branchevervaging in de financiële wereld; landbouwkredietbanken die zich richten op financiering van niet agrarische instellingen, spaarbanken die algemene bankdiensten aanbieden en institutionele beleggers die zich inlaten met middellange kredietverlening aan het bedrijfsleven.

 

Een fusie is hierop het passend antwoord en de aloude ressentimenten tussen Amsterdam en Rotterdam worden pragmatisch terzijde geschoven. Met deze ontwikkeling wordt aangeknoopt bij de eerdere fusiepoging tussen deze twee banken uit 1939 maar door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog heeft men daar toen van afgezien. 

 

 

Nieuwe wegen, nieuwe markten, 1965-1990

 

De eigen, middellange kredietverlening wordt ter hand genomen en in 1965 ondergebracht bij de Nationale Bank voor Middellang Krediet (de voormalige Nationale Handelsbank). De termijnfinanciering en lease worden ondergebracht bij de dochterbedrijven Mahuko en Amstel Lease. Het nieuwe fenomeen factoring (overname van de debiteuren-portefeuille) wordt uitgevoerd door dochterbedrijf IFN (International Factors Nederland) in Rotterdam (1962), het is het oudste factorbedrijf van Nederland.


Het retailbedrijf neemt vanaf de jaren zestig ook bij de Amro een grote vlucht. Het aantal kantoren stijgt van 544 in 1965 tot 762 in 1990.
De bank versterkt in 1975 haar positie op het terrein van financiële dienstverlening aan het bedrijfsleven door de overname van Pierson, Heldring & Pierson (PHP). Deze blijft echter wel volledig zelfstandig en onder eigen naam opereren. De eerder overgenomen bank Vlaer & Kol in Utrecht wordt in mei 1976 in de Amro-organisatie ondergebracht.


Voortbordurend op het informele bancair overleg in het European Advisory Committee, in 1958 gestart door vier Europese banken waaronder de Amsterdamsche Bank, ontwikkelt dit initiatief zich in 1967 tot de Banque Européenne de Crédit à Moyen Terme in Brussel. De participerende banken, waaronder de Amro, richtten in 1970 in Brussel de European Banks International Company (EBIC) op. De deelnemende banken openen binnen EBIC-verband buitenlandse kantoren en richten dochterondernemingen en deelnemingen op. Deze vestigingen blijken na enige jaren niet geheel aan de wensen te voldoen en om die reden opent Amro in 1977 haar tweede eigen buitenlandse vestiging in Londen. De eerste is het in 1937 geopende kantoor van de Amsterdamsche Bank in Antwerpen.


De Amro-participatie in de EBIC-dochters Banque Européenne pour l’Amérique Latine (Zuid-Amerika) en European American Bank (New York) wordt daarentegen in de loop der tijd wel uitgebreid. Tot na de fusieaankondiging met de ABN in 1990, worden verscheidene eigen buitenlandse vestigingen geopend. In 1990 is de bank met 38 eigen kantoren en vertegenwoordigingen in 23 landen gevestigd.

 

 

Amro Bank logo

Amro Bank logo

Nieuwe partners, 1988-1991

 

Met het oog op de Europese eenwording in 1992 besluiten de Amro en de Belgische Generale Bank in februari 1988 tot een verregaande vorm van samenwerking met als doel de vorming van één Europese bank. Na verloop van tijd blijken de diverse drempels hiervoor echter te hoog.

 

De gelegenheid tot fusie met een Nederlandse bank komt nadat de betrokken autoriteiten de fusiebeperkingen binnen het Nederlandse bankwezen hebben verruimd. Op 26 maart 1990 kondigen de Amro en de ABN een onderzoek aan naar de mogelijkheid van een fusie.

 

Met de oprichting van de ABN AMRO Holding N.V. op 30 mei 1990 kunnen beide banken al samenwerken, vooruitlopend op de juridische fusie in september 1991.

 

 

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.