Herengracht 595 (589 - 595)

Herengracht 5, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 589 - 593 voor 1909

Herengracht 589 - 593 voor de grote verbouwing in 1909, hoek Utrechtse straat , foto Stadsarchief Amsterdam

Herengracht 589


Gebouwd           1667 /1909
Architect            - / P.J. Bekkers
Opdrachtgever    Michiel Boons / stichting Brentano's Steun des Ouderdoms
Afgebroken         1926 voor verbreding Utrechtse straat

1853 : Y 251    (huisnummer 1853-1875)

1808 : 60 5901  (verpondingsnummer)

1796 : 60 22    (kleinnummer)

1732 : 60 5571  (verpondingsnummer)

Kadast: I 694   (kadaster oud)

Bouwjaar

1667 

1909

Architect

1667 Michiel Boons

1909 P.J. Bekkers

1927 B.J. Ouëndag 

Opdrachtgever

1667 Andries Boons, apotheker

1909 stichting Brentano's Steun des Ouderdoms

1927 Amsterdamsche Bank

Naam / gevelsteen

op tweede verdieping steen met schip T-PARL (De Paerl).

boven ingang: Apoteek

Bovenin 1667

Bijzonderheden

1667 koopmanshuis 5,75 x 8,32 m. Halsgevel met vleugelstukken. Gebogen fronton. Op elke hoek een bol. Twee omlijste zolderlichten. Twee guirlandes op borstweringen. Op de straat bak op drie poten, verm. voor paarden.

1909 vernieuwd, zie tek. details 589

1927 gesloopt met 591-595

Bewoners / eigenaren o.a.

Voortdurend apotheek gevestigd.

1687 IJsbrand Hogh

1723 Jan van de Pol

na 1745 fam. Bon

1802 Barend Fient (ƒ 8.650)

1845 -1874 B. Adema, artsenijmenger (ƒ 24.000)

18761924 “Brentano’s Steun des Ouderdoms” (ƒ 24.900)

1924-1927 Amsterdamsche Bank

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.