Herengracht 595 (589 - 595)

Herengracht 5, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 591 Oud


Gebouwd           1660 
Architect            -
Opdrachtgever    Goossen Cent, mr Frederik de Vries 
Afgebroken         1926 voor bouw Amsterdamse Bank

1853 : Y 250    (huisnummer 1853-1875)

1808 : 60 5903  (verpondingsnummer)

1796 : 60 21    (kleinnummer)

1732 : 60 5572  (verpondingsnummer)

Kadast: I 692   (kadaster oud)

 

 

Bouwjaar

1660 - 1680 (1) (2)

± 1905 (3)

1926/27 (4)

Architect

Opdrachtgever

1660 Goossen Cent (1) mr Frederik de Vries † 1679 (2)

Amsterdamsche Bank (3) (4)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1680 z.g. dwarshuis. Wegens geringe bouwdiepte ruimte in de breedte gezocht. Rechte gootlijst. Kap. Twee dakvensters. Kozijnen met onderluiken. Stoep. (2)

± 1905 souterrain veranderd. Gevel bepleisterd. Stoep verwijderd. Aan versch. Maatschappijen verhuurd. (3)

1926/27 samen met 589, 593 en 593 afgebroken. (4)

Bewoners / eigenaren o.a.

tot 1738 fam. De Vries (2)

1708 Arnold van Aelst, president-schepen (2)

1738 mr Jan Brands, koopman (2)

1800 wed. van Salomon Dedel, geb. Sara Maria van de Poll (2) (2)

± 1905 (met 593 en 595) Amsterdamsche Bank (2) (3)

Rijksmonument

Nr

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.