Herengracht 595 (589 - 595)

Herengracht 5, Tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Herengracht 593 Oud


Gebouwd           1660 
Architect            -
Opdrachtgever    Goossen Cent, mr Frederik de Vries † 1679
Afgebroken         1926 voor bouw Amsterdamse Bank

1853 : Y 249    (huisnummer 1853-1875)

1808 : 60 5904  (verpondingsnummer)

1796 : 60 20    (kleinnummer)

1732 : 60 5573  (verpondingsnummer)

Kadast: I 691   (kadaster oud)

Bouwjaar

1680 (1)

vóór 1926 (2)

1926/27 (4)

Architect

Opdrachtgever

1660 Goossen Cent (1) mr Frederik de Vries † 1679 (2)

1926/27 Amsterdamsche Bank (4) (4)

Naam / gevelsteen

Boven ingang: APOTHEEK met lantaarn

Bijzonderheden

1680 koopmanshuis 4,92 m. breed. Ingezwenkte halsgevel. Gebogen fronton. Stoep. Kozijnen met onderluiken. (1)

± 1760 onderluiken getoogd gemaakt. (2)

Bewoners / eigenaren o.a.

tot 1738 fam. de Vries (1)

1738 Johanna Kok, wed. van Dirk Kuijper (1)

1787 Andries Josephé (2)

± 1855-1875 wed. J.J. van Winter (2)

vóór 1926 zonder top. Bepleisterde gevel. (3)

1926/27 afgebroken (4)

Rijksmonument

Gebruik nu

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.