Keizersgracht 123, het huis met de hoofden

< Keizersgracht 121                                                                       Panorama                                                                 Keizersgracht 125 >

 

Keizersgracht 123

Keizersgracht 123

Keizersgracht 123 tekening Caspar Philips

Tekening Caspar Philips

Keizersgracht 123

 

Gebouwd           1622
Architect            Hendrick de Keyser / Pieter de Keyser
Opdrachtgever    Nicolaas Sohier
Monument         Rijksmonument

 

 

Bouwjaar

1622 (1)

1909 (2)

Architect / Bouwer

1622 verm. Pieter de Keyser (1)

Opdrachtgever

1622 Nicolaas Sohier (1)

Naam / gevelsteen

Bijzonderheden

1622 Huis met de Hoofden ? m. breed. Gevel van bak- en bergsteen stijl Hendrick de Keyser. Dorische en Toscaanse pilasters, grote zandstenen koppen op consoles. Dubbele stoep.

1909 gerestaureerd. Aan de zuidzijde een bergstenen poortje met leeuwenkoppen enz. (2)

Staat sinds 2006 leeg, in afwachting van restauratie.

Bewoners / eigenaren o.a.

Al vroeg eigendom van 'Ijzerkoning' Lodewijk De Geer.

1656-1670 Leefde Comenius hier als gast van de fam. De Geer.

Vanaf 1811 was de prestigieuze kunsthandel De Roos er gevestigd. Rembrandts ‘Anatomische les’ werd er in 1928 verkocht aan de staat der Nederlanden.

1865 gemeente-eigendom (1)

1869 Openbare Handelsschool (1)

15-11-1920 gedenksteen geplaatst ter herinnering aan sterfdag Comenius (250 jaar) (2)

1909-1931 Conservatorium van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst (2)

Na 1931 bonthandel

Vanaf 1983 Bureau Monumenten en Archeologie (2) 

2006 Joost Ritman, zakenman en kunstverzamelaar (2)

Rijksmonument

Nr 2249

Gebruik nu

2006 Joost Ritman wilde hier een deel van de Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) in onderbrengen. (Wikipedia: Ritman zegt daarover: "In mijn bibliotheek staan christelijke, joodse en Arabische boeken naast elkaar". Inmiddels is een deel van deze collectie verkocht, ten dele aan de Nederlandse regering.) (2)

www.ritmanlibrary.com/news/ : ‘I just had to save my life’s work’ 'There were plans to rehouse Bibliotheca Philosophica Hermetica in the House with the Heads, a magnificent seventeenth-century mansion on Keizersgracht. Ritman bought the canal house from the city council of Amsterdamin 2007 to house his library, which would have the room to grow into ‘an embassy of the free spirit’.'

 

Meeste gegevens zijn ontleend aan ‘Geschiedbouwkundige beschrijvingen behorende bij het Grachtenboek van Caspar Philips Jacobszoon’ geschreven door E. van Houten, oud-hoofdinspecteur van Bouw- en Woningtoezicht te Amsterdam.

 

 Downloaden tekening van 4DEE ARCHITECT als PDF, schaalbaar.

Keizersgracht 123 tekening Piet Vernooy

Keizersgracht 123 tekening Piet Vernooy

Hebt u aanvullingen of wilt u meedoen?

Als u opmerkingen of aanvullingen hebt op de tekst hierboven, wilt u dan ook het huisnummer erbij vermelden.

Uw e-mail adres wordt alleen maar gebruikt om eventueel op uw opmerkingen te reageren.

 

Foto's of andere informatie vande  panden kun u ook zenden naar info@amsterdamsegrachtenhuizen.info.